Seniorkveld - Arkoreiser

Nepal. Fotokjelde: Skodje Pensjonistlag.
Torsdag, 26 juni, 2014 klokka 17:00

Lilly og Karl Johan Haanes, kjem til Seniorkveld og vil fortelje om sitt familieselskap Arkoreiser.

Karl Johan og Lilly vonar at dei kan gjere opplevingane der til noko heilt annleis. Arko tyder faktisk annleis – på nepali. Dei som reiser med
Arkoreiser tek rett nok ein temmeleg stor sjanse. Det har nemleg synt seg at dei som saman med oss har vitja eventyrlandet, ønskjer seg attende
– minst ein gong.

Kva som er spesielt? Kultur, natur og folk. Alt!!!!

Stad
Klubbhuset Skodje IL
Kommune: