Seniorkveld: "God tur" med Brita Blomquist og Årsmøte 2016.

Brita Blomquist. Fotokjelde: Skodje Pernsjonistlag.
Torsdag, 25 februar, 2016 klokka 17:00

Brita Blomquist har reist mykje i sitt liv. ”God tur” med Brita handlar om gleda ved å reise, forventningar, nyfikenheit, respekt, språk og mange, mange opplevelsar.

Brita starta med å ta med seg lyttarane på tur, då ho laga reiseprogrammet ”God Tur” i NRK, og då ho slutta der for ti år sidan fortsette Brita som turoperatør. Brita Blomquist lagar i snitt 10 turar i året med grupper til Europa.

Årsmøte Godkjenning av innkalling/Godkjenning av sakliste/ Val av møteleiar/Godkjenning av årsberetning for 2015/Godkjenning av revidert rekneskap for 2015/Kontingent for 2017/Godkjenning av budsjett for 2016/Innkomne saker/Val etter lovene.

Alle Seniorkveldane våre er opne for alle interesserte. OBS: ÅRSMØTE ER KUN FOR MEDLEMMER

Ikkje medlemmer kan møte som observatører, men har tale- men ikkje stemmerett. Mat og kaffe – Åresal – Allsong

Stad
Klubbhuset Skodje IL
Kommune: