Seniorkveld - "På godt og vondt - frå tenåring til voksen"

Malin G. Hofseide. Fotokjelde: Skodje Pensjonistlag
Torsdag, 26 juni, 2014 klokka 17:00

I boka ”På godt og vondt – frå tenåring til voksen”, har Malin gjeve plass til eit utvalg av dikta sine, og vi følgjer ho frå ho var tretten til fylte 25 år.

Gjennom diverse språkformer blottlegg Malin G. Hofseide eit register av kjensler i ei samling som ho har arbeidd med heile livet. Diktsamlinga er å rekne som Malin si dagbok og terapi gjennom oppturar og nedturar i livet.

Boka vert å få kjøpt på Seniorkvelden.
Bill.kr. 60,-. Ord for dagen – allsong – loddsal - mat og kaffe

Våre seniorkveldar er opne for alle interesserte. Treng du skyss, ring 412 35 188

Stad
Klubbhuset Skodje IL
Kommune: