Sesongåpning Kråksundet sjøbruksmuseum - Museumsstafetten 2017

Arnstua og Erikstua. Foto: Kråksundet sjøbruksmuseum.
Søndag, 25 juni, 2017 klokka 10:45

Fiskerihistorie og kystkultur fra Nordmøre fortelles i autentisk naustmiljø i Aure

I Kråksundet er det lang tradisjon for ulike former for kystfiske. Her ble det også i sin tid drevet landnotfiske etter sild med faste kasteplasser. Den første "moderne" klippfiskproduksjonen i Norge startet her. Hollenderen Jappe Ippes fikk i 1691 kongens godkjenning og enerett til å starte med denne produksjonsmetoden.

I sommersesongen er det stor aktivitet på museumsområdet med museumsdager, veteranbåttreff og andre arrangement. Om du kommer båtveien er Kråksundet en god ankringsplass i smult farvann.

I tillegg til Stiftelsen Nordmøre museums facebook-side der du får informasjon om det som skjer i hele Nordmøre, har Kråksundet sjøbruksmuseum egen Facebookside

Stad
Kråksundet sjøbruksmuseum
Kommune: 
Kategori: