Sjøhus med smalgang - Museumsstafetten 2016

Arnstua og Erikstua. Foto: Kråksundet Sjøbruksmuseum.
Søndag, 26 juni, 2016 klokka 00:00

Jon B. Godal forteller om sjøhus med svalgang. Kråksundet sjøbruksmuseum, Aure

Stad
Kråksundet sjøbruksmuseum
Kommune: