Sjokoladekappleik for born

Søndag, 6 november, 2016 klokka 12:00

Valldal Spelemannslag inviterar til Sjokoladekappleik på Valldal skule 6. november.

Valldal Spelemannslag inviterar til Sjokoladekappleik på Valldal skule 6. november. Sjokoladekappleik er eit uformelt kappleiksarrangement for born og unge som driv med tradisjonsmusikk og -dans. I staden for poeng delar dommarane ut sjokolade. Dette er ei god trening i å opptre, og målet er å få så mange unge som råd fram på scena. Først og fremst er det moro på Sjokoladekappleik!

Arrangementet er støtta av Møre og Romsdal folkemusikklag

Stad
Martin Linge huset
Kommune: