Slufsekoppen i Norddal - Naturlos 2014

Slufsekoppen. Fotogra: Arild Holte. Fotokjelde: www.Romsdal.com
Torsdag, 10 juli, 2014 klokka 18:00

Vekas tur i Norddal går frå Byksebrua i Øvre Valldal til Slufsekoppen, eit fi nt fiskevatn som ligg på 1054moh.

Oppmøte: P-plassen ved Byksebrua på Trollstigvegen kl. 18.00

Arrangør: God Helse Norddal/ Norddal Frivilligsentral

Turleiar: Astor Furseth tlf: 996 08 408

Stad
Kommune: