Sommerkonsertene 2017: The Southern Chorale, dir. Gregory Fuller.

Ålesund kirke. Foto: Kirkene i Ålesund.
Torsdag, 25 mai, 2017 klokka 19:30

Prisvinnende universitetskor fra Mississippi fremfører messen for dobbeltkor av
Frank Martin, motetter av Charles Stanford og utvalgte spirituals og amerikanske folketoner. Gratis inngang, frivillig kollekt ved utgang.

Stad
Ålesund kirke
Kommune: 
Kategori: