Steingardsvatnet i Vestnes - Naturlos 2015

Til Steingardsvatnet. Fotokjelde: Friluftsrådet for Ålesund og omland
Søndag, 6 september, 2015 klokka 11:00

Bli med trimgruppa i Tresfjord IL på tur med innlagt fi skekonkurranse. Turen går frå Ørskogfjellet til Steingardsvatnet som ligg innunder Næremstindan. Gåtid om lag 3 timar. Maks fi sketid 2 timar.

Oppmøte: Parkeringsplassen på Ørskogfjellet kl.11.00
Arrangør: Tresfjord IL - Trimgruppa
Turleiar: Arnstein Leikarnes tlf 913 01 205

Stad
Kommune: