Stranda Spelemannslag 50 år

Laurdag, 29 september, 2012 klokka 19:30:00

Spelemannslaget har bede inn ei rekkje orkester til å ta del i jubileumsfesten.

Kveldens kåsør er Liv Randi Bjørlykke og programleiar er Trygve Langlo.

Historikk:
Etter den andre verdskrigen var det lenge stillstand i folkemusikkarbeidet. Ola Kjellstad var borte, og ein hadde ingen arvtakarar. Så på slutten av 50-talet auka aktiviteten igjen. Nykomlingen, Stranda Spelemannslag, skapte ny interesse for folkemusikken, samtidig med at kappleiktradisjonen vart teken opp att. ein fekk nye spelemenn som hevda seg på kappleikar både lokalt og nasjonalt. Kjelde: Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal.

Stad
Storfjord Kulturhus
postboks 128
6201
STRANDA
Kommune: