Teater Nonstop

Torsdag, 24 mai, 2012 klokka 19:30:00

Opningsframsyning - Du-jeg, oss.dem, innenfor-utenfor.
Suksessteater frå Namsos for skodespelarar med utviklingshemming viser «Du jeg, oss dem,
innenfor utenfor».

Framsyninga "jeg- du, oss - dem, innenfor - utenfor" er ei danseframsyning koreografert av Kirsten Roll Steen med musikk av og med Henning Sommerro og Jon Pål Inderberg. Framsyninga tek utgangspunkt i ordpar som står i kontrast til kvarandre, slik som du/eg, opp/ned og sterkt/svak. Med hjelp av samtale, improvisasjon og utforsking har skodespelarane saman med koreograf Kirsten Roll Steen og gjestekoreograf Marta Peres utforska korleis rom og rørsle kan uttrykkje skodespelarane sine erfaringar og opplevingar av motsetjingane i ordpara.

Med Henning Sommerro og John Pål Inderberg

Stad
Surnadal Kulturhus
Surnadal Kulturhus
6650
SURNADAL
Kommune: