Tilskuddsarrangement

Onsdag, 7 juni, 2017 klokka 19:00

Kulturminnefondet ønsker flere søknader fra Ålesund. Dette betyr at gode prosjekter, bygninger og andre kulturminner i alle materialer og fra alle tidsepoker, stiller sterkt i konkurransen om midler!
I samarbeid med Jugendstilsenteret, Fortidsminneforeningen Sunnmøre Lokallag, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Ålesund Bibliotek inviterer derfor Kulturminnefondet til

Tilskuddskveld
Onsdag 7. juni 2017 kl. 19.00
på Ålesund Bibliotek

18.30 Representanter for Kulturminnefondet, Jugendstilsenteret, Fortidsminneforeningen, Møre og Romsdal Fylkeskommune og biblioteket gir råd til de som ønsker det. De vil også svare på spørsmål og gi råd i kaffepausene.
19.00 Einar Engen ved Kulturminnefondet forteller om hvilke krav prosjekter bør møte, og om søknadsprosessen
19.45 Kaffepause og spørsmål
20.00 Jorunn Monrad, konservator bygningsvern ved Jugendstilsenteret, gir råd og tips om andre søknadsordninger og om hvordan en søknad bør utformes
20.30 Helge Aarseth forteller om fylkeskommunens støtteordninger til verneverdige hus.
20.40 Fortidsminneforeningen – presentasjon av tilskuddsordninger
20.45 spørsmål og kaffe

Arrangementet er gratis, og påmelding er ikke nødvendig. Vi byr på kaffe og te.

Arrangementet er i samarbeid med Fortidsminneforeningen Lokallag Sunnmøre, Kulturminnefondet, Møre og Romsdal Fylkeskommune samt Jugendstilsenteret og KUBE.

Stad
Ålesund Bibliotek
Kommune: