Treske, kverne og koke graut - Museumsstafetten 2017

Tingvoll museum. Foto: Tingvoll museum.
Torsdag, 3 august, 2017 klokka 00:00

Treske på kornlåven, starte bekkakverna og koke graut i grua på Tingvoll museum.

Garden Lia - eller Tingvollia - var i drift som gardsbruk fram til 1954. Då vart tunet museum, og no er husa innreda slik at du kan oppleve korleis sjølvefolket, drengen, faster og ungane bodde og arbeidde. Tidsepoken er frå ca 1850 til 1940.

Stad
Tingvoll Museum
Kommune: 
Kategori: