UKM 2013

Fotokilde: UKM
Laurdag, 19 januar, 2013 klokka 15:00

UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

Stad
Sunndal kulturhus
Auragt. 2
6600
Sunndalsøra
Kommune: