UKM 2014

Laurdag, 25 januar, 2014 klokka 17:00

Aktørar mellom 10 og 20 år vil bli gitt høve
til å synleggjere ungdomskultur gjennom
sceneinnslag, film og utstillingsprodukt.

Det vil bli tombola, og sal av kaffi og kaker.

Bill: Vaksne kr 60,- Barn kr 30,- Familie kr 120,-

Arr: 9. trinn v/Skodje ungdomsskule

Stad
Gomerhuset
Kommune: