Ungdommens Kulturmønstring

Pre3ssebilete. Foto: UKM
Søndag, 3 februar, 2013 klokka 13:00

UKM (Ungdommens Kulturmønstring) er mange små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

Stad
Ørsta kulturhus
Holmegt 7
6151
Ørsta
Kommune: