Valdervoll i Giske - Naturlos 2015

Skjonghelleren. Foto: Wikipedia Commons
Måndag, 21 september, 2015 klokka 11:00

Vandring langs turvegen frå Valdervoll og nordover forbi Skjonghellaren. Turen vert avslutta med sosialt samvær med kaffi , frukt og song. Langs vegen fi nn du og ein av Giske sine StikkUt-turmål.

Oppmøte: Idrettsplassen til IL Valder på Valderøya kl. 11.00
Arrangør: Landslaget for Hjerte og Lungesjuke Ålesund/Sula/Giske

Stad
Kommune: