Valdervoll i Giske - Naturlos 2016

Skjonghelleren i Giske. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Måndag, 4 juli, 2016 klokka 11:00

Vandring langs turvegen frå Valdervoll og nordover forbi Skjonghellaren. Turen vert avslutta med sosialt samvær med kaffi, frukt og
sang.

Oppmøte: Idrettsplassen til IL Valder på Valderøya kl. 11.00
Arrangør:Landslaget for Hjerte og Lungesjuke Ålesund/Sula/Giske

Stad
Kommune: