Vanessa Hagen: Det var en gang de gule vestene…

"gilets jaune drapeau bbr sur les champs" (CC BY 2.0) by KRIS AUS 67
Torsdag, 17 januar, 2019 klokka 19:00

Foredrag om situasjonen i Frankrike.

Hva er det som foregår i Frankrike for tiden?

Vi er så heldige å få besøk av Vanessa Hagen som vil gi et lite bilde av Frankrike i dag og forklare noe av det som skjer. I løpet av foredraget vil hun berøre temaer som sosiale utfordringer, demonstrasjonene, ambisjoner, identitet, miljø og bærekraft, og selvfølgelig Macron.

Vanessa Hagen er cand.philol. med hovedfag i engelsk og mellomfag i fransk, fra NTNU. I dag underviser hun i begge fagene på videregående nivå. Med store deler av oppveksten i Frankrike, kjenner hun både landet og dets kultur godt. Interessen for miljø og bærekraft har gjort at hun har fått en fornyet nysgjerrighet for det som beveger seg i Frankrike, et land som kan få økende betydning i internasjonal sammenheng.

Stad
Tingvoll bibliotek
Kommune: