Vardefjellet i Norddal - Naturlos 2014

Kart over Vardefjellet i Norddal. Utsnitt fra Fylkesatlas. Redigert av Jan Aakvik.
Måndag, 16 juni, 2014 klokka 18:00

Vekas tur i Norddal går frå Klovset i Valldalen til Vardefjellet på 893moh.

Oppmøte: Klovset kl. 18.00

Arrangør: Valldal IL/God Helse Norddal/Norddal Frivilligsentral
Turleiar: Kjersti Magnussen tlf: 951 03 590

Stad
Kommune: