Veddemarka i Sula - Naturlos 2016

Veddemarka i Sula. Foto: Sunnmøre friluftsråd.
Tysdag, 24 mai, 2016 klokka 11:00

Familietur rundt om på stiane i Veddemarka. Turen er om lag 7,5km og tek ca 3 timar. Vasstett fottøy er ein fordel.

Oppmøte Skyttarhuset i Langevåg klokka 11.00

Arrangør Sula Turlag

Turleiarar Olaug Vågnes tlf 48212101 og
Inger Johanne Tafjord tlf 41147174

Stad
Kommune: