Verdens poesidag Ålesund bibliotek

Onsdag, 21 mars, 2018 klokka 13:00

Ålesund bibliotek markerer Verdens poesidag 21. mars kl. 13.00. Gjennom World Poetry Day ønsker FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) å støtte og hylle språklig mangfold.

Dagen gir oss en anledning til å fokusere på den muntlige tradisjonen i å framføre dikt og det er også viktig å vise at poesi og dikt ikke er en utdatert kunstform. Nettopp fordi dikt kan romme det ekstremt personlige og samtidig allmenne, kan det fortelle oss noe om det å være menneske.

Bibliotekar Anne Marit vil presentere et utvalg dikt av norske forfattere som har utgitt diktsamlinger det siste året.

Arrangementet foregår på hovedbiblioteket.

Stad
Kommune: