Winterstudio/Hansplassen

Hansplassen på Linge. Fotokilde: Kunstmuseet KUBE.
Fredag, 8 mai, 2015 klokka 00:00
Laurdag, 9 mai, 2015
Søndag, 10 mai, 2015
Måndag, 11 mai, 2015
Tysdag, 12 mai, 2015
...og vidare enda fleire datoar.
Vis/skjul alle datoar

Hvordan påvirker geografisk plassering kunstnerisk produksjon? Hvordan står kunstverket i relasjon til stedet der det blir skapt? Utstillingsåpning 8. mai 2015, kl. 1900.

For å undersøke disse spørsmålene nærmere fikk billedkunstnerne Andreas Siqueland og Elida Brenna Linge høsten 2012 oppført det mobile utendørsatelieret Winterstudio på de gamle tuftene til husmannsplassen Hansplassen på Linge på Sunnmøre. Her har de invitert ti kunstnere med ulik praksis og bakgrunn til hver å komme på et to ukers arbeidsopphold for å gå i dialog med stedet. Resultatet av oppholdet vises i utstillingen Winterstudio / Hansplassen. Utstillingen er en samarbeidsproduksjon mellom Kunstmuseet KUBE og de to kunstnerne bak prosjektet.

Winterstudio er bygget etter innermålene til rom 611 i Handelsbygningen i Oslo. Bygget er tegnet og oppført med hjelp av arkitekt og tømrer Mats Odin Røstøy, Mor&Mar arkitekter. Winterstudio var opprinnelig oppført som del av Andreas Siquelands stipendiatprosjekt Maleriets Sted.

Kunstnere: Bjørn Bjarre (NO), Per Inge Bjørlo (NO), Maja Bekan (YU), Gunndis Ýr Finnbogadottir (IS), Elida Brenna Linge (NO), Camille Norment (NO/US), Cecilia Nygren (SE), Silke Otto-Knapp (DE), Stein Rønning (NO), Eirik Senje (NO), Andreas Siqueland (NO), Tove Storch (DK).

Winterstudio / Hansplassen er en samproduksjon mellom Kunstmuseet KUBE og kunstnerne Andreas Siqueland og Elida Brenna Linge. I utstillingen vises arbeider av 12 nasjonale og internasjonale kunstnere.

Hansplassen på Linge på Sunnmøre var frem til en gang på 1800-tallet en husmannsplass. I dag står bare murene etter fjøset igjen. I samarbeid med Elida Brenna Linge, som bor og arbeider på gården ved Hansplassen, fikk Andreas Siqueland høsten 2012 satt opp Vinteratelier på disse gamle fjøsmurene. Atelieret er bygget etter innermålene til rom 611 i Handelsbygningen i Oslo, der Siqueland hadde sitt atelier inntil det ble bestemt at bygningen skulle selges.
Linge og Siqueland inviterte ti kunstnere med ulik praksis og bakgrunn til å komme til Hansplassen og arbeide i to uker hver. Oppholdene på Linge ble gjennomført i 2013 og 2014, i perioder utenom fruktsesongen. Utstillingen ved Kunstmuseet KUBE viser resultatene fra kunstnernes arbeidsopphold.

Winterstudio / Hansplassen er et kunstprosjekt som gjennom å tilrettelegge for kunstneropphold tar sikte på å undersøke hvordan geografisk plassering påvirker kunstnerisk produksjon, og hvordan kunstverket står i relasjon til det stedet det blir skapt. Utsikten fra Hansplassen er spektakulær. Fjellet, dalen og fjorden er gjenkjennbare størrelser fra nasjonalromantiske maleri.

Utforskningen av hvordan kunstner, rom og sted arbeider sammen tas med til utstillingslokalene i Kunstmuseet KUBE. Blant de til sammen 12 deltakende kunstnerne er spredningen i uttrykk og bakgrunn stor. På ulike måter har de latt seg påvirke av de inntil to ukene hver av dem har tilbragt i atelieret, noen av det konkrete landskapet, farger og former, andre av stemning, sinnstilstand og inntrykk. Noen av verkene er produsert i atelieret, andre har blitt til i etterkant av oppholdene. Samlet i utstillingen på Kunstmuseet KUBE trer det frem klare forbindelseslinjer mellom de ulike verkene, linjer som igjen trekkes tilbake til atelieroppholdet på Linge, og til det spektakulære naturlandskapet.

I forbindelse med utstillingen lanseres også en publikasjon med bidrag fra de 12 kunstnerne, i tillegg til professor i museologi Brita Brenna og kurator ved Kunstmuseet KUBE Benedikte Holen.

Stad
Kunstmuseet KUBE
Kommune: 
Kategori: