Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har om lag 17.000 innbyggere og ligger nord på vestlandet i Møre og Romsdal fylke.

Byen ligger ut mot havet på 3 øyer som har et areal på 22 km2. Byen har fastlandsforbindelse og et mangfoldig næringsliv bl.a. innen olje- og fiskeindustri. Byen har et meget aktivt kulturliv med Operaen i Kristiansund som flaggskip. Kommunen har også et aktivt idrettsmiljø og har de siste 2 årene blitt kåret til årets idrettskommune i Møre- og Romsdal fylke. Kommunen ble i 2003 kåret til årets servicekommune. Kristiansund har, med sin nærhet til fjord og fjell, et godt tilbud for friluftsliv. Kommunen har daglig flyforbindelse med Oslo, Bergen og Trondheim.

By ved hav

Klippfisk og opera er vel de ting Kristiansund er mest kjent for. Den gode havna og beliggenheten rett i skipsleia nært rike fiskefelt gjorde framveksten av fiskeindustrien og særlig klippfiskindustrien til en av de vesentlige næringer som har bidratt til den utviklingen som har skjedd i byen. Tidligere var skipsfart og trelasthandel også viktige næringsveier.

Den første Kristiansunder

Den første nordmann kan ha vært en kristiansunder. Fosnakulturen går helt tilbake til 8000 år f. Kr. da fosnafolket dro sine skinnbåter på land, knekte skjell og veidet, og slo seg til her ved Atlanterhavets bredd. Istiden var på retur. Disse ytre distriktene var tidlig isfrie, og i havet fantes rikelig med føde. Dessuten var det tilgang på flint og andre harde bergarter.

Klippfisktiden

Trelast og fisk skulle bli varene som stedet vokste på. Pælekaier i Amsterdam og flere historiske bygninger i Nederland, England og Danmark er bygd med nordmørsk tømmer. En hollandsk trelasthandler - Jappe lppe - fikk ideen om at det fine vårværet med vind og sol, kombinert med blankskurte svaberg og gode fiskeforekomster, var ideelt for bergtørking av fisk. Dermed begynte en ny æra i byens historie - klippfisktiden. De første beretninger om denne handelen stammer fra 1691.

Bystatus

Kristiansund fikk bystatus 29. juni 1742 under navnet Christiansund. Byen utviklet seg hurtig og ble en foregangsby, særlig på fiskehandel. Dette trakk mange utlendinger til byen, spesielt britiske. I årene etter 1776 bygde byen opp en stor skipsflåte med flere skipsverft og reperbanen. Videre fram mot 1806 hadde næringslivet i Kristiansund en eksplosjonsartet utvikling, hvor byen ble tilført enorme rikdommer.

Vekst og velstand

Kristiansunds skipsflåte utviklet seg til å bli betydelig i landsmålestokk, og man tok til å seile på så fjerne farvann som Vestindia og Brasil. Havna var byens livlige sentrum med fiskefartøyer, skip i utenriksfart, fraktefartøyer, lokalrutebåter og sundbåter. I perioden fra 1860 og fram til første verdenskrig var det på ny en kraftig oppgangstid i Kristiansund. En rekke nye firmaer ble etablert. Telefonselskap, meieri og margarinfabrikk ble bygd opp, og som ett av de første stedene i Norge - eget gassverk.

Kristiansund - byen ved havet

Langs kaia ligger ikke lenger bare reke- og fiskebåter. Oljeaktivitetene på Haltenbanken har skapt nytt liv på havna. Forsyningsbåter, letefartøyer og oljerigger er blitt et vanlig syn. To ganger daglig anløper hurtigruta. Fergene som bringer folk til og fra naboøyene, er stadig innom. Og når uværet herjer, søker store og små båter inn til den lune havna.

Kulturvisjon for Kristiansund

- Kristiansund skal ha et levende og pulserende kulturliv som sikrer plass for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle og innenfor alle kulturuttrykk - Kristiansund skal, som et regionalt kultursenter på Nordmøre, ta initiativ til kulturelt samarbeid i vår region - Kristiansund skal være en av de ledende kulturkommuner i Møre og Romsdal

Kulturlivet i Kristiansund

Kristiansund kan tilby et kulturelt mangfold – mange og ulike kulturarter og kulturuttrykk. Dette gjelder blant annet scenekunst, idrett, friluftsliv, kunst og den aktiviteten som utøves av en rekke frivillige lag og organisasjoner. Kristiansund har et rikt og variert tilbud som passer til både barn, ungdom, voksne og eldre. I februar hvert år ønsker Kristiansund velkommen til ”Operafestuker” – en tradisjon som strekker seg helt tilbake til 1928 da Edvard Bræin og hans medhjelpere satte Kristiansund og Norge på hodet med oppsettingen av Orfeus & Euridike. Med en bevisst blanding av amatører og profesjonelle ble grunnlaget lagt, ikke bare for opera i Kristiansund, men for at opera skulle bli folkeeie i Norge. Men det er ikke bare i februar at Kristiansund kan skilte med et yrende kulturliv i byen. Byen har både mange og jevnlige kunstutstillinger, Caroline Kinosenter, en lang rekke konserter og andre kulturelle arrangement både ute og inne. Av festivaler må nevnes – ”Barnas Festuker”, ”Klippfiskfestivalen”, ”Tahitifestivalen” og ”Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival” – og i slutten av august 2006 vil ”Nordic Light – internasjonal fotofestival” se dagens lys for første gang. Sommeren 2005 åpnet Atlanterhavsbadet sine dører for publikum – og badelandet har så langt vært en magnet og hatt et jevnt og stort besøkstall.

Næringsvirksomhet i Kristiansund

Informasjon om: :  Informasjon om: Reiseliv og turisme i Kristiansund 

Noen særmerker i Kristiansund Innlandet – gamle Kristiansund

Det har bodd folk på øyene hvor Kristiansund ligger i 8 - 10.000 år. Det er gjort en rekke funn fra den første bosetningen, Fosnakulturen. I tiden mellom steinalderen og 1500-tallet vet vi lite om hva som skjer på øyene. På 1600-tallet vokser behovet for trevirke i Europa, og det starter utskipingen av tømmer fra Nordmørsfjordene. Toll skulle innkreves og det ble etablert en tollstasjon. Når vi går på Sundbåtkaia på Innlandet, står vi midt i 1600-tallet. Her ser vi tollstasjonen. Tollstasjonen lå først på Kirkelandet, men ble flyttet til Innlandet i 1680. På Innlandet lå den først i den såkalte Kongegården (vest for sundbåtkaia). Kort tid inn på 1700-tallet flyttet "Tollboden" inn i Skippergata 1 B.

Mellemværftet Mellemværftet er en avdeling av Nordmøre Museum beliggende i bydelen Vågen i Kristiansund. Skipsverftet ble anlagt i 1856 og er i dag et levende skipsverft som blant annet tar på seg oppdrag innenfor det antikvariske fartøyvern. Verftet har lærlinger i skipssmedhåndverk og trebåtbyggerhåndverk. En viktig målsetning for verftet er å ta vare på og videreføre eldre tiders teknikker og håndverkstradisjoner. Verftet er åpent for publikum hele året i vanlig arbeidstid. Mellemværftet er Fartøyvernsenter for Møre og Romsdal fylke. I dag jobber vi primært med restaurering og reparasjon av kravellbygde fartøyer, men har også kompetanse på klinkbygging. På verftet har vi tre slipper ("hælinger") der vi kan ta fartøy opp mot 90 fot. Ellers består verftet av tømmersag, treverksted, smie, mekanisk verksted og boliger for de ansatte.

Sundbåten

Sundbåtene er verdens eldste kollektive transportselskap i sammenhengende drift. Båtene har siden 1876 trofast transportert kristiansundere og andre reisende trygt mellom øyene i Kristiansund. Sundbåten ble i 1997 kåret til årets kulturminne.

Gjenreisningsbyen

Kristiansund kommune valgte ”Gjenreisningsbyen” som sitt tusenårssted. Gjenreisningsbyen utgjør Kristiansund sentrum. Kristiansund hadde 250-års jubileum i 1992. På tross av dette er nesten alle husene i sentrum bygget i 1940- og 1950-årene. Det er en meget sterk konsentrasjon av etterkrigshus det ikke finnes maken til noe annet sted i Norge. Flere av gjenreisningshusene har kopier av gamle portaler som preger inngangspartiet. I et samarbeid mellom kommunen, huseierne og reiselivet arbeides det med å utvikle Gjenreisningsbyen gjennom bevisstgjøring av det spesielle, vedlikehold, holdningsskapende arbeid og overlevering til kommende generasjoner. Kristiansund kalles også for den polygome by (= fargerike).

Vanndamman

Vanndamman ble anlagt for å skaffe byen drikkevann. Rolighetsdammen (Svanedammen) fra 1860-åra er eldst. Senere kom Mellemdammen, Vesterdammen og Gravemdammen og vannoppsamlingsrenner rundt Vardefjellet. Tilført vann fra Bolga på Frei fra 1914. Idylliske vandrestier med rik vegetasjon, privatfinansiert i 1905-14 og utbedret i mellomkrigstida. Høytrykksbasseng med vann fra Straumsnes på 1980-tallet. Kristiansund Byselskap satte ut det første andepar i Svanedammen i 1915. I området har det vært kjeglebane, og i det såkalte ”Brushuset” var det illegal radiolyttepost under 2. verdenskrig.

Vardetårnet

Vardetårnet er en gammel vaktplass 78 m.o.h. med storslagen utsikt til skipsleia med Grip i horisonten. Panoramaet går 360 grC rundt, med Nordmørsfjellene som mektig bakgrunn. Et gammelt tretårn ble i 1892, til byens 150-års jubileum, erstattet med et karakteristisk murtårn. Dette tårnet ble revet i 1976 og erstattet med en kopi som ble innviet 8 mai 1983. I 1992 ble en kopi av det gamle tretårnet gitt i gave til Kristiansund kommune fra utflyttede kristiansundere i Oslo.

Stormvarselet Kuling- og stormvarselet på Bjørnehaugen i Kristiansund er Norges eneste som er i daglig drift. Grønt lys varsler storm, og kombinasjoner med rødt og hvitt angir vindretningen. Varslingene styres fra brann- og redningsvesenet. Stormvarselet ble satt opp på Rådhusplassen i 1898 og flyttet til Bjørnehaugen 1932.

Petrosenteret - Midt-Norsk Dokumentasjonssenter Olje Gass

Besøkende blir på en interessant og opplevelsesrik måte guidet gjennom den norske oljehistorien. De får en enkel og forståelig innføring i hvordan oljeleting foregår - hvordan oljen blir hentet opp fra havbunnen, og svar på hva som foregår ombord på en oljeplattform. Petrosenteret - et opplevelsessenter for hele familien. Åpningstider: Mandag-fredag, kl 11-16 Mer informasjon om: Severdigheter i Kristiansund Viktige Kristiansundslinker: Kristiansund kommune Kulturkalender Operaen i Kristiansund Atlanterhavsbadet Nordmøre Museum Caroline Kino "Tahitifestivalen”/Dødeladen Café og Kultursted "Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival” ”Nordic Light” – internasjonal fotofestival Tore Myrum, Kristiansund kommune, Kulturavdelinga, 21.02. 2006

Kommune: