Kulturkalenderen

Kulturkalenderen gir deg oversikt over kulturarrangement i Møre og Romsdal. Du kan og registrere eit arrangement som du står bak eller kjenner til.
T.d 2019-04-22
Dato Kva Kvar Kommune
11.7.2019 Ålesund Båtfestival Ålesund
12.7.2019 Ålesund Båtfestival Ålesund
13.7.2019 Ålesund Båtfestival Ålesund
14.7.2019 Ålesund Båtfestival Ålesund
23.7.2019 Aureveka Aure
24.7.2019 Aureveka Aure
25.7.2019 Aureveka Aure
26.7.2019 Aureveka Aure
27.7.2019 Aureveka Aure
28.7.2019 Aureveka Aure
29.7.2019 Aureveka Aure
30.7.2019 Aureveka Aure
31.7.2019 Aureveka Aure
1.8.2019 Aureveka Aure
10.8.2019 Kong Arthurspelet Kongsvollen Sandsøy Sande (M.R.)
11.8.2019 Kong Arthurspelet Kongsvollen Sandsøy Sande (M.R.)
28.8.2019 Evig Søndag Teatret Vårt Molde
29.8.2019 Evig Søndag Teatret Vårt Molde
30.8.2019 Evig Søndag Teatret Vårt Molde
31.8.2019 Evig Søndag Teatret Vårt Molde

Sider