Kulturkalenderen

Kulturkalenderen gir deg oversikt over kulturarrangement i Møre og Romsdal. Du kan og registrere eit arrangement som du står bak eller kjenner til.
T.d 2019-06-26
Dato Kva Kvar Kommune
5.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
6.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
7.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
8.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
9.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
10.8.2019 Kong Arthurspelet Kongsvollen Sandsøy Sande (M.R.)
10.8.2019 Mardalskonserten 2019 Mardalen i Eikesdal Nesset
10.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
11.8.2019 Kong Arthurspelet Kongsvollen Sandsøy Sande (M.R.)
11.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
12.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
13.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
14.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
15.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
16.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
17.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
18.8.2019 Sommerkonsertene 2019 Ålesund Kirke Ålesund
18.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
19.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund
20.8.2019 The Edge of the Sea Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE Ålesund

Sider