Månadens kulturminne

Fiskbuvasshelleren. Fotograf: Kjell Breivik
Kommune:
Grødalen på Nordmøre er en naturperle og et svært ettertraktet hytteområde. Den frodige og vakre dalen virker som en magnet på folk. Høsten 2010 var arkeologene Lars og Kjell ute på tokt her for å registrere kulturminner og i den sammenhengen fikk de gleden av å komme på sporet av steinalderjegerens tilhold i området.
Gravrøysa fra folkevandringstiden som ble til en steinbenk. Foto: Jarle Stavik
Kommune:
På Flåøya i Sunndalsfjorden er det mange gravrøyser fra hele jernalderen. Enkelte er bedre bevart enn andre og nesten alle er plasert med god utsikt til og fra sjøen. I en av gravene ble det funnet rester etter en spiralsnodd spenne av sølvtråd fra 400 tallet. I en annen rester av en brannbegravlse fra folkevandringstiden med spannformet keramikk, rester av smeltet bronse og brent bein. Denne graven er i dag en benk...
Minnesmerket over Margit Johnsen. Bysten er laget av kunstneren Leon Roald. | Kunstner: Leon Roald. Foto: Ivar Gunnar Braaten
Kommune:
Kaptein Albert Toft hadde fått beskjed om at den forseglede ordren om bestemmelsessted ikke måtte åpnes før skipet hadde lettet anker fra den overfylte havna i Alexandria. Da MS "Talabot" begynte innlastingen, oppdaget imidlertid mannskapet at kassene allerede var merket: ”MALTA” stod det, med store, tydelige bokstaver. Året var 1942; det aller mest dystre av alle de dystre krigsåra. Datoen var 1. mars.
Kommune:
Under krigsåra 1940-1945 var "Shetlandsgjengen" eit velkjend omgrep. Dette var det folkelege namnet på ei norsk marineavdeling som segla i hemmelege oppdrag mellom Noreg og Shetland. Dei frakta mellom anna soldatar frå "Kompani Linge" (norsk millitæravdeling organisert frå London), flyktningar og millitære forsyningar. Enkelte gonger var dei også involverte i å leggja ut miner. Hausten 1941 var sju personar frå "Shetlandsgjengen" innom Tustna på Nordmøre, etter at båten deira sprang lekk utanfor Grip.
Kommune:
I ei norddalsbygd på indre Sunnmøre levde husmannssonen Peder. Han hadde kunstnargivnad og kunne teikne kva som helst, også pengesetlar.
Kommune:
I 2013 er det jubileum for kvinneleg stemmerett. Vi feirar at i 1913 fekk kvinnene stemmerett på lik line med menn. I prinsippet hadde då alle statsborgarar over 25 år rett til å stemme ved både kommune- og stortingsval.
Kommune:
Carla Ludvika Barstad var den første kvinne som ble valgt inn i Ålesund bystyre, og visstnok den første folkevalgte kvinne i hele fylket. Barstad var født i 1870. Hun var altså 31 år, da hun, i 1901, entret den lokalpolitiske arenaen, som representant for partiet Høyre.
Kommune:
Somme av oss har en lei tendens til å forstyrre arbeidsomme bønder midt i fraukjøringa for å snakke om riktig gamle dager. Høsten 2009 skulle nettopp en slik avbrytelse føre til at en arkeologisk skattkiste av de uvanlige endelig fikk se dagens lys på Taknes Ytre.
Kommune:
De politiske kampene som ble utkjempet under vetostriden tidlig i 1880-årene, dannet grunnlaget for vårt partisystem. Grupperingen som etter hvert samlet seg under partibetegnelsen «Venstre», var pådrivere for at Stortinget skulle få større innflytelse, på bekostning av unionskongen og hans regjering. Denne striden skapte stort engasjement utover det ganske land. Striden nådde også Ålesund, den lille kystbyen på Nordvestlandet.
Kommune:
Allereie i 1869 vart det skipa ei nemnd som skulle arbeide for å få jarnbanen til kystbyane på Nordvestlandet. Det skulle likevel gå 39 år før Stortinget i 1908 vedtok bygginga. I løpet av desse åra hadde det då vore stor strid mellom dei ulike herada i Romsdals amt om ein skulle byggje jarnbane gjennom Rauma eller Sunndal.
Kommune:
Det hadde vore sterk vestavindsstorm nokre dagar, så skavlane kvitskumma havet så langt ein såg. Den 27. oktober 1830 kom eit engelsk skip, bark, inn i Harøyfolla og prøvde seg på å kome inn til Uksnøya. Det var barken "Albion" av Scharbereugh, med Thomas Halle som kaptein. Skipet kom frå Arkangelsk, lasta med jarn, plankar, svinebørster, lin og stry, som skulle til London. Ein kilometer utanfor Uksnøya grunnstøytte "Albion" medan folket på øya stod og såg på.
krakneset
Kommune:
Høsten 2009 avla jeg Kråkneset på sørsiden av Arasvikfjorden en visitt. Ifølge flere kilder skulle det ligge ei tydelig gravrøys utpå tangen der og det var på høg tid at jeg fikk stifte bekjentskap med et kulturminne jeg i min uvitenhet hadde passert tusenvis av ganger.

Sider