Månadens kulturminne

Klyngetun
Kommune:
I eldre tid låg alle husa gjerne på fleire gardar samla i ei klynge. Dersom ein går langt attende, så hadde det kanskje med forsvar å gjere. I nyare tid var det gjerne for å betre kunne ta vare på den dyrka marka. På ein måte var klyngetunet ein liten landsby, noke som vi elles ser overalt i Europa den dag i dag: Husa i klynge med dyrkamarka i kring. Klyngetunet på garden Omenås låg der som Bakkegarden ligg i dag, og dette er om lag sju kilometer opp i dalen frå sjøen. Biletet viser korleis husa stod fram til utskiftinga i 1905, og er sannsynlegvis teke ein gong mellom 1900 og 1905. Jørgine Omenås, gift Hjelme, var fødd i Larsgarden, og gav i si tid opplysningane om husa til sonen, Martin Hjelme.
sunndalsfjella
Kommune:
Det er en kjent sak at det har blitt funnet mange pilspisser, enkelte til og med, med bevarte skaft, i Oppdalsfjella. Mindre kjent er kanskje det potensialet man har for funn i nabokommunen Sunndal.
damer med hatt
Kommune:
Tiden fra 1900 og frem til første verdenskrig var de store hatters tid, selv om enkelte modeller hadde mer beskjedent omfang de første fem-seks år.
svartedauden
Kommune:
Ei segn frå øya Stabblandet fortel at omtrent alle menneska som budde der døydde av sotten. Berre i Fjelnesdalen og på Soleim var det overlevande. Ungguten som levde att i Fjelnesdalen kleiv til fjells og såg etter røyk som livsteikn frå andre menneske.
Plasshuset
Kommune:
Lars Petter utvikla alt tidleg dette som vi i dag kallar nøysemd og dette var sikkert naudsynt for at ein skulle overleve under heller tronge kår.
kino
Kommune:
Zorro var innesperret. Omgitt av solide steinmurer på alle kanter. I et rom uten vinduer. Fortvilelsen var tydelig å lese selv gjennom ansiktsmaska han bar. Han, Zorro, som ellers hadde løsninger på det aller meste, som ved hjelp av sitt sverd, sin pisk og sin pistol snodde seg elegant ut av de mest illevarslende situasjoner som et menneske kan tenkes å stå overfor, virket denne gangen nærmest rådvill. Og ikke nok med det: Nå var rådvillheten i ferd med å gå over til rein og skjær resignasjon.
sjolvskot
Kommune:
Ovafor Bjørnhjell, på selve hjellen ovafor gården er det gravd ut ei får i terrenget. Den er ikke så synlig heller ikke veldig dyp og bare noen meter lang. Fura i marka strekker seg fra ei tue og så litt opp mot fjellet. På folkemunne heter det seg at her var det satt opp sjølskot for Bjørn.
Kommune:
Kunstneren og skribenten Per Jølting tekst gjengis her i anledning utstillingen "Jøltings Romsdal" på Romsdalsmuseet.
blotstein
Kommune:
På midten av 1960-tallet gjorde en innbygger i Arasvika på Ertvågøya en oppdagelse som ennå regnes som enestående på Nordmøre.
ner hole
Kommune:
Ner-Hole - med spor fra 2. verdenskrig. Litt opp i Romsdalen, like ved stedet der Romsdalshorn stasjon tidligere lå, ligger garden Ner-Hole. Husene ligger like inntil riksvegen, så de er lett å få øye på for forbipasserende.
Veøy kirke
Kommune:
Når vi kjører av ferga på Åfarnes og svinger til høyre, på veg mot Åndalsnes, er Strand en av de første gårdene vi kommer til. Allerede for 400 år siden, var Strand en temmelig stor gård, med velstående beboere.

Sider