Månadens kulturminne

offerøks
Kommune:
I 1976 ble det gjort et særegent gjenstandsfunn fra yngre steinalder i myrområdet Halsen ved den nordvestligste delen av Englivatnet (243 m.o.h.). Funnet er av et slag som nok bidrar til flere spørsmål enn svar.
huldresteinen
Kommune:
Kristina Svinnset møtte huldra ein gong på 1870 talet. Då det vart bygd veg langs Julsundet på Otrøya, vart huldresteinen sprengt vekk. Dette vart så utriveleg for huldra at ho reiste herifrå for godt.

Sider