Nasjonal konferanse om UNG kunst og kultur til Kristiansund!

Fra forestillingen "Danse sa Fela" vist på Marked for Musikk i Larvik (2019). Foto: Knut Sørhusbakken/ Kulturtanken
Fra forestillingen "Danse sa Fela" vist på Marked for Musikk i Larvik (2019). Foto: Knut Sørhusbakken/ Kulturtanken
Siste uka i april neste år kommer hele Kristiansund til å koke av aktiviteter der barn og unge er både utøvere, målgruppe, publikum og deltakere. I den forbindelse lanseres ny nasjonal konferanse om kunst og kultur, den 27.- 29. april.

Vil involvere barn og unge
Tema for konferansen er unge stemmer, og tar utgangspunkt i en stortingsmelding om barne- og ungdomskultur som skal legges fram høsten 2020. Kulturtanken har hatt oppdraget med å samle inn barn og unges stemmer (BUSK) til meldingen.

- Vi har reist fra Kristiansand i sør til Tana i Nord for å lytte til unge stemmer. Vi har møtt reflekterte, fornuftige og kunnskapsrike barn og ungdom som er opptatt av å styrke offentlig tilbud, frivillig sektor, og ikke minst rettferdig og lik tilgang til kunst og kultur for alle barn, sier direktør i Kulturtanken Lin Marie Holvik.

Til konferansen i Kristiansund inviteres organisasjoner, frivillige, barn og unge selv og representanter fra forvaltningen og fra kunst- og kulturfeltet.

- Kunst- og kulturopplevelsene skjer både hjemme, på skolen, i frivillig regi, i offentlige og private kunst- og kulturinstitusjoner og på nett. Derfor må vi se på hele feltet sammen og vil involvere alle engasjerte og nysgjerrige voksne, barn og ungdommer for å høre hva de mener skal til for å få et tydelig barne- og ungdomsperspektiv på kunst og kulturlivet i Norge, fortsetter Holvik.

Utviklingsarbeid
I tillegg til konferansen blir det forestillinger, verksteder i Den kulturelle skolesekken, UKM fylkesfestival i ny drakt og andre spennende godbiter. Fylkeskommunen har over flere år hatt godt samarbeid med kulturkontakter i kommunen og i skolen. De inviteres også til konferansen.

- For oss er uka dermed et ledd i et større utviklingsarbeid som skal bidra til å forsterke søkelyset på barn og unge i kunst- og kulturlivet. Kunst gir barn og unge mulighet til å uttrykke seg, det utvider perspektivet deres og dyrker kreativiteten. Vi er spent på den nye stortingsmeldingen og ser fram til samarbeid med Kulturtanken om konferansen, sier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen.

Eigunn Stav-Sætre, kultursjef i Kristiansund, er svært glad for å få være vertskap for arrangementene. Hun har en ambisjon om å ta dette enda lenger.

- Vi mener at et sterkere nasjonalt fokus vil være med på å heve statusen og kvaliteten på kunst og kultur som skapes for og formidles til barn og unge, og derfor er det utrolig spennende at Kulturtanken og de andre samarbeidspartene velger å komme hit til Kristiansund til våren, sier kultursjef i Kristiansund, Eigunn Stav-Sætre. 

Emneord: 
Kommune: