Hugs å søke kulturverntilskot innan 15.oktober

Marstrandgata i Kristiansund er eksempel på kulturminne. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.
Marstrandgata i Kristiansund er eksempel på kulturminne. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune formidlar tilskot frå desse ordningane:

  • Fartøyvern; gjeld fartøy som er verna eller freda av Riksantikvaren
  • Bygningar og anlegg som er freda etter kulturminnelova
  • Bygningar og anlegg i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap, delområde Stranda og Norddal
  • Kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi

Du finn informasjon om ordningane og korleis du kan søke på fylkeskommunen sine nettsider mrfylke.no.

Her ligg det også lenker til søknadsskjema.

Kommune: