Temakveld: Fortellinger – tre som uttrykksmåte

Trearbeid. Fotokilde: Møre og Romsdal kunstsenter.
Trearbeid. Fotokilde: Møre og Romsdal kunstsenter
Trearbeid. Fotokilde: Møre og Romsdal kunstsenter
Trearbeid. Fotokilde: Møre og Romsdal kunstsenter
Med utgangspunkt i Tore Reischs utstilling «The Rubric of Regeneration» ønsker Møre og Romsdal kunstsenter og Romsdalsmuseet å sette søkelys på tre som et av våre viktigste naturmaterialer. Onsdag 5. november klokka 19 på Plassen.

Fra byggetradisjoner hvor det var fokus på bestandighet lever vi i dag i en tid hvor det er rimelige og enkle løsninger som ofte velges. Romsdalsmuseet er det kulturhistoriske regionmuseet med ansvar for å ta vare på å undersøke historiske bygninger og gjenstander. De har en unik kompetanse på når det gjelder trebaserte håndverkstradisjoner og vern av disse.

Kunstneren Tore Reisch belyser gjennom sine skulpturer og tegninger den ubalansen som ofte er kjennetegnet for forholdet mellom naturen og samfunnet i dag. Han bruker også ofte en museal estetikk som virkemiddel i sine arbeider.

I en samtale mellom Tore Reisch og Øyvind H. Vestad som er båtbygger ved Romsdalsmuseet ønsker vi å belyse treets rolle som materiale for kunst og byggverk før og nå.

Tid: Onsdag 5. november klokka 19
Sted: Møre og Romsdal kunstsenter, Plassen

Arrangementet er et samarbeid mellom MRK og Romsdalsmuseet

Emneord: 
Kommune: