Årbok 2012 – Romsdalsmuseet 1912 – 2012

Forside Årbok 2012. Foto: Romsdalsmuseet
Romsdalsmuseets nye årbok i jubileumsåret er ferdig. Her finner du en variert bredde av temaer – men naturlig nok en del om Romsdalsmuseets rikholdige historie, deri blant glimt fra både samlingene og foto fra jubileumsutstillingen. Samtlige årbøker fra 1936 er også lagt ut til gratis nedlastning på våre nettsider.

Romsdalsmuseet har en lang tradisjon for å publisere lokalhistorie fra hele Romsdal – i år er det også museet 100-års jubileum, noe årboka delvis bærer preg av. Flere artikler er direkte knyttet til museets historie eller samlinger. Men her finner du også mange andre spennende artikler fra hele Romsdal.

I årets bok finner du bl.a;

• Eidetunet på Romsdalsmuseet

• Tilbakeblikk på Romsdalsmuseets 100 år

• Et glimt inn i samlingene

• Grautradisjoner i Romsdal

• Smør som pynt

• Tysk kunstner i norsk landskap – Kurt Schwitters

• Die Grosse Merzsäule

• Om overbygg og rorhus på fiskebåter

• Barndomsminner fra Veøya

• Byvåpen og segl i Molde

• Foreningen Moldenseren

• Et glassmaleri i Moldes gamle kirke

• Teistklubben

• Jacob Jervell – foregangsmann i fiskestell

• Romsdalsmuseet sett gjennom Molde kameraklubbs linser

• Steffågarden – strandsitjarheim ved storhavet

• Steffågardens Venner

• Flintstein utenfor Grandfjæra

• Minneord om Ingolf Mork

 

Boken i papirform er tilgjengelig i bokhandelen, på Romsdalsmuseet og på nettsiden vår, www.romsdalsmuseet.no. Årboka i trykt form koster kr. 350,-.

Ebøker er tilgjengelig for gratis nedlastning på http://ebok.romsdalsmuseet.no.

 

 

Kontaktpersoner Romsdalsmuseet: Jarle Sanden, mobil 913 07483 og Hilde Lien, mobil.480 62918

Kontaktpersoner EKH Trykk/Ebok: Tomas Amsrud 480 65222

 

http://ebok.romsdalsmuseet.no

www.romsdalsmuseet.no

post@romsdalsmuseet.no

Emneord: 
Kommune: