67 millionar kroner i driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar

Stiftinga Fru Guri av edøy er ein av dei som får treårig driftstilskot frå fylkeskommunen. Foto: Wigdis Wollan
Stiftinga Fru Guri av edøy er ein av dei som får treårig driftstilskot frå fylkeskommunen. Foto: Wigdis Wollan
Fylkesrådmannen tilrår å tildele 67 millionar kroner i kulturtilskot til regionale organisasjonar og institusjonar i 2017. Saka skal opp til politisk behandling i kultur- og folkehelseutvalet onsdag 8. februar.

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for utvikling, formidling og forvaltning innan områda kulturminneforvaltning, kulturformidling, bibliotek og folkehelse og fysisk aktivitet. Kulturtilskota blir i hovudsak brukt til fylkesdekkande og regionale kulturinstitusjonar og organisasjonar.  

-I kontaktmøte med institusjonar og organisasjonar får vi årleg tilbakemelding om at kulturtilskota stimulerer til auka aktivitet, nytenking, opplevingar og inkludering i alle samfunnslag. Det er gledeleg å sjå at vi kan bidra til å stimulere til eit mangfaldig og rikt kulturliv i fylket, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. 

Dei nær 67 millionane fordeler seg slik:

Driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar2017
Operaen i Kristiansund3 656 000
Moldejazz3 218 000
Atlanterhavsparken3 220 000
IKA Møre og Romsdal2 412 000
Møre og Romsdal kunstsenter1 846 000
Reserveramme museum700 000
Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv1 640 000
Stiftinga Kulturkvartalet1 530 000
Stiftinga Nordmøre museum5 330 000
Stiftinga Romsdalsmuseet7 783 000
Stiftinga Sunnmøre museum6 460 000
Teateret vårt8 361 000
VOFO - drift/sekretariat300 000
VOFO – rammetilskot studieorg.800 000
Sum driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar47 256 000
  
Treårig driftstilskotskot: 
Barn og unge 
4H Møre og Romsdal102 000
Møre og Romsdal Natur og Ungdom10 200
Nordmøre Søndagsskolekrets10 200
Norges KFUK-KFUM Møre og Romsdal krins20 400
Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal20 400
Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund10 200
Romsdal Søndagsskolekrets10 200
Sunnmøre Krets av NSF (Norges Speiderforbund)10 200
Sunnmøre Søndagsskolekrets15 300
  
Friluftsliv og idrett 
Det frivillige skyttervesen - Mørekretsen99 000
Forum for natur og friluftsliv (FNF)214 000
Friluftsrådet for Ålesund og omegn214 000
Møre og Romsdal Idrettskrets (inkludert særkretsane)2 750 000
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal58 000
Nordmøre og Romsdal friluftsråd214 000
Norges jeger- og fiskerforbund214 000
Turistforeningene i Møre og Romsdal220 000
  
Interesseorganisasjonar innan helse 
FFO, Møre og Romsdal341 700
Norsk forbund for utviklingshemma84 700
Møre og Romsdal Døveforening193 800
Norges Astma og Allergiforbund, MR61 200
Norsk Revmatikarlag, Møre og Romsdal55 000
LHL Møre og Romsdal62 200
Norges blindeforbund, MR51 000
Norges Handikapforbund, Nord Vest (NHF)114 200
Mental Helse Møre og Romsdal49 000
Norges Diabetesforbund, MR60 200
Kirkens SOS Møre og Romsdal140 800
Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag10 200
LPP Fylkesstyret Møre og Romsdal10 200
M&R Parkinsonforening10 200
Møre og Romsdal lydavis183 600
  
Kulturminneforvalting 
Storfjordens Venner32 000
Romsdal Sogelag15 000
Noregs Ungdomslag i Møre og Romsdal (NUMØR)50 000
Nordmøre Historielag10 000
Møre og Romsdal Folkemusikklag100 000
Møre og Romsdal Husflidslag/Husflidskonsulenten316 000
DIS-Møre og Romsdal12 000
  
Historiske spel 
Stiftinga Fru Guri av Edøy137 700
Lady Arbuthnot/Jazzåteatret127 500
Stiftinga Herøyspelet - Kongens Ring127 500
Stiftinga Giskespelet61 200
  
Festivalar 
Bjørnsonfestivalen367 000
Dei Nynorske festspela137 500
Fjord Cadenza71 500
Matfestivalen408 000
Momentium343 500
RaumaRock og Fjellfestivalen285 500
Vandrefestival143 000
Vårsøg-helga115 000
Høstscena (tidlegare Ålesund Teaterfestival)261 000
  
Biletkunst 
Nordic Light Photo Festival400 000
Vestlandsutstillinga130 000
  
Scenekunst 
Seanse – Senter for kulturproduksjon1 050 000
  
Litteratur 
Norsk Bibliotekforening avd Møre og Romsdal5 000
Norsk forfattersentrum, Midt-Norge kontoret65 000
  
Musikk 
Ensemble Dali84 000
Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal459 000
Indre Strøk Strykeorkester15 000
Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi510 000
Kristiansund symfoniorkester41 000
Midt-Norsk Jazzsenter85 500
Molde Domkirke62 000
Møre og Romsdal musikkråd400 000
Norges Korforbund Nordmøre13 000
Norges Korforbund Romsdal13 000
Norges Korforbund Sunnmøre25 000
Norges musikkorpsforbund, Nordvest495 000
Romsdalsorkesteret m.fl.25 500
Ålesund orkesterskole12 500
Ålesund symfoniorkester510 000
  
Diverse 

Filmutvikling (Vestnorsk Filmsenter,

Western Norway, Film Commision og

Filmfondet Fuzz)

1 820 000
Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan i M&R32 000
Møre og Romsdal bygdekvinnelag10 000
Norsk Pensjonistforbund306 000
Folkeakademiet Midt-Norge13 000
God helse-partnarskapen (folkehelsekoordinatorar)4 200 000
  
Treårige driftstilskot19 522 500
  
Totalt driftstilskot66 778 500

Kommune: