Arkivverket lanserer nye nettsider

Arkivverkets nye nettside. 2017.
Arkivverkets nye nettside. 2017.
Arkivverket lanserer to nye nettsider 6. juni 2017 kl 10.00, etatens egne nettsider og Digitalarkivets nettsider.

 

Tidligere har nettsidene vært under samme nettside, nå splittes de i Arkivverket.no og Digitalarkivet.no. Hovedårsaken til det er at Digitalarkivet skal ha mulighet for å utvikles sektorielt.

Arkivverkets nye nettsider har nytt moderne design, og sidene er delt med fokus på å treffe de ulike målgruppene bedre enn de tidligere nettsidene har gjort.

Digitalarkivet har også nytt design og fått forbedret søk og struktur på innholdet. Begge nettsidene er utformet slik at brukerne enkelt skal forstå at de ligger under samme etat.

Nettprosjektet for etatens sider går nå inn i fase to, hvor selvbetjente løsninger med skjemaer, autentisering for bruk med sikker innlogging og integrasjon med saksbehandlingssystem etterhvert vil komme på plass. Det arbeides også kontinuerlig med å bygge på og forbedre innholdet på sidene.

I Digitalarkivet vil det arbeides videre med å få på plass ytterligere funksjonalitet og å utvikle nettstedet til en portal for alt digitalisert kildemateriale.

Nettadresser:

www.arkivverket.no

www.digitalarkivet.no

Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv og oppbevarer nærmere 270 000 hyllemeter med arkivmateriale. Aller eldst er fragmenter fra før år 1000, det nyeste arkivmaterialet er et par år gammelt. Her finnes sentrale kilder for så vel Norgeshistorien som for lokalhistorie. Vi har også materiale som kan dokumentere privatpersoners rettigheter og interesser på ulike vis. Riksarkivet og alle statsarkivene har lesesaler der folk kan bruke våre arkivsaker.

En del av våre dokumenter er nasjonale skatter i form av diplomer tilbake til 1100-tallet, vakre kart og skjellsettende dokumenter i vår nyere historie. Arkivverket kan med rette kalles nasjonens kollektive hukommelse.

Arkivverket ble 100 år som etat i 2004.

 

Emneord: