KHÅK kunsthall/Ålesund kunstforening søker gallerileder!

KHÅK Kunsthall. Foto: KHÅK Kunsthall.
KHÅK Kunsthall. Foto: KHÅK Kunsthall.
Ålesunds nye, fantastiske kunsthall KHÅK søker en kompetent, energisk og synlig leder. KHÅK/Ålesund Kunstforeninger en liten organisasjon, og arbeidsoppgavene for gallerilederen vil bestå av alt fra kuratering av utstillinger og kontakt med kunstnere, til markedsføring og salg av kunst og ikke minst daglig drift av galleriet med tilhørende varierte administrative oppgaver, økonomi etc. Kjennskap til norsk kunst og kunstliv, erfaring fra kunstformidling, samt kunstfaglig kompetanse vil bli vektlagt.

 

Gallerileder vil være ansvarlig for KHÅKs utstillingsprogram, og være den som profilerer galleriet utad mot publikum og kunstnere. Gallerileder vil sammen med styret forme og videreutvikle KHÅK Kunsthall som sentral kunstinstitusjon i Ålesund og på Vestlandet. Helgearbeid må påregnes.

KHÅK Kunsthall er en samlokalisering av Stiftelsen Kjell Holms kunstsamling og Ålesund Kunstforening. Ålesund Kunstforening, en av landets mest veldrevne Kunstforeninger,viser skiftende utstillinger med fokus på samtidskunst og har ca 10 utstillinger i året. I tillegg formidler vi original grafikk fra et stort antall kunstnere. I august 2016 flyttet Ålesund Kunstforening til nye lokaler i Keiser Wilhelms gate 36, ved torget i Ålesund. I lokalene presenteres også Stiftelsen Kjell Holms kunstsamling, som består av betydningsfulle verk av norske billedkunstnere fra nasjonalromantikken.

 

Tiltredelse 1. oktober 2017.
 
Søknadsfrist 30.juni.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Styreleder Håkon Raabe
telefon 911 33 241
Søknader med vedlegg sendes til:
hakon@raabe.no
 
Emneord: 
Kommune: