Bunadverksted - Ny Économusée-bedrift i Molde

Plakat: Romsdalsmuseet.
Plakat: Romsdalsmuseet.
Bunadsverksted. Foto: Romsdalsmuseet.
Bunadsverksted. Foto: Romsdalsmuseet.
Bunad. Foto: Romsdalsmuseet.
Bunad. Foto: Romsdalsmuseet.
Bunad Verksted på Romsdalsmuseet blir det 15. Économusée i Norge når vi klipper snoren lørdag 17. mars, og inviterer til feiring for inviterte gjester og publikum på Krona. Idéen bak Économusée startet i Canada for 25 år siden. I dag er det blitt et stort internasjonalt nettverk på nærmere 100 Économusée i Europa og Canada som tar vare på gamle håndverks-tradisjoner. Bunad Verksted på museet har siden begynnelsen av 1980-tallet rekonstruert og sydd Romsdals-drakter på grunnlag av eldre draktplagg fra regionen.

ÉCONOMUSÉE et internasjonalt prosjekt, der Det Kongelige Selskap for Norges Vel er Lead Partner for EU-Interreg prosjektet «Craft Reach». Prosjektet er et samarbeid mellom 8 land i Nord-atlanteren, som utvikler og profilerer lokale, tradisjonsrike håndverksbedrifter som besøksmål gjennom et internasjonalt nettverk «Artisans at Work/ Économusée. En Économusée-bedrift er et levende visningssenter der håndverksbedrifter viser produksjonen sin for besøkende. Man formidler en del av en lokal historie og kulturarv, samtidig som håndverket sikres og man får mulighet for økt omsetning. Prosjektet er støttet fra EU-Interreg, Møre og Romsdal fylkeskommune, m.fl. I februar 2018 dannet de norske deltakerne bedriftene i nettverket sin egen medlemsforening; Artisans at Work Économusée Norway. 

ÉCONOMUSÉE / www.economusee.eu. Idéen bak Économusée startet i Canada for 25 år siden. I dag er det blitt et stort    internasjonalt nettverk på nærmere 100 Économusée i Europa og Canada som tar vare på gamle håndverks-tradisjoner. I 2009 ble Aurlandskoen i Aurland Europas første Économusée. Hvert Économusée er tilrettelagt etter en seks-trinns modell for å gi besøkende en minnerik opplevelse: Tilrettelegging for å oppleve håndverkere i arbeid, historisk formidlingsområde, formidling av moderne produksjon og     innovasjon, dokumentasjonssenter og butikk. Bedriftene som blir Économusée opplever økt besøk og større omsetning i sine butikker.

Det er nå etablert 15 Économusée i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, og tilsammen 32 i den nordatlantiske samarbeidsregionen siden 2008. Det var et mål om ytterligere 22 Économusée i løpet av 2017 i det nye EU prosjektet, derav 5 på Vestlandet.  Bunad Verksted er det andre i Møre og Romsdal, med Volda Elektriske Mylne i Volda som den første.  Économusée er allerede blitt en kulturnæringsklynge   på Vestlandet med stort vekstpotensial i samarbeid med reiselivs-næringa. 

Om Bunad Verksted

I 1928 ble Romsdalsmuseets Leikarring grunnlagt. Dette betydde også starten på bunadsarbeidet. Barna i leikarringen skulle danse for cruisebåtturister og skulle være iført” nasjonaldrakter”. Mali Furunes var instruktør, bunad-syer og omviser ved museet og hadde med seg en arv fra sin tid som skuespiller ved Det Norske Teater og sitt samarbeid, både med Hulda Garborg og Klara Semb. Hun komponerte bl.a. en Romsdalsbunad.

I Romsdalsmuseets rike tekstilsamling fant hun inspirasjon til å skape drakter med lokal tilhørighet. Interessen blomstret etter andre verdenskrig og etterspørselen steg hos lokale bunad produsenter. På Romsdalsmuseet pågikk en   kontinuerlig prosess, med søm av drakter og etter hvert også forskning omkring emnet.

På begynnelsen av 1980-tallet fikk museet en henvendelse fra konfirmant-foreldre i Rødven. De ønsket hjelp til å utvikle en bunad på grunnlag av et brudeliv på Rødven Museum, for å kunne gi sine   konfirmanter en drakt som hadde lokal forankring. Resultatet av arbeidet som ble igangsatt, ble lagt fram for Norsk institutt for bunad og folkedrakt, og fikk status som kvinnebunad for Romsdal. Denne bunaden var basert på historisk draktmateriale.

I årene framover ble flere draktplagg kopiert, og i dag produserer Bunad Verksted flere varianter av kvinnebunaden. Alle plaggene med tilhørende sølv er kopier av gjenstander fra museumssamlinger. En mannsbunad ble også rekonstruert. Denne er en kopi av en brudgomsdrakt fra Grytten. Originalen er i Norsk Folkemuseums eie. Både kvinne- og mannsbunaden er anbefalt av Norsk institutt for bunad og folkedrakt.

I draktbruken i Romsdal kan vi finne spor etter påvirkning fra flere hold.  Internasjonal handel og skipsfart brakte impulser og stoffer fra det store utland, og på det årlige Romsdalsmarkedet møttes romsdalinger og folk fra innlandet. Alt dette var med på å påvirke draktbruken. Stiltrekk fra f.eks. rokkokko og empire gjorde seg gjeldende i snittet, luksuriøse stoffer ble importert og flittig brukt, men drakten slapp aldri den solide lokale forankringen.

Åpningsdagen 17. mars

Lørdag 17. mars feirer vi åpningen av vårt Bunad Verksted som nytt medlem av Artisans at Work/Économusée med program for publikum og inviterte gjester. Vedlagt er invitasjon.

 

Det legges ned mye arbeid om dagen på nye utstillinger, tilrettelegging i avdelingen, omprofilering av Bunad Verksted med fysiske og digitale elementer.

Kommune: