Med saksen som pensel!

Utstilling med papirklipp av Karen Bit Vejle i Molde Kunstforening 11. oktober – 11. november.

Karen Bit Vejles uttrykksform, psaligrafi , betyr bokstavelig talt kunsten å tegne eller male med saks. Hennes magiske klipp i den omreisende utstillingen Med saksen som pensel, er forankret i en lang tradisjon fra fl ere verdensdeler. Men hun har skapt en personlig

stil og teknikk som er helt hennes egen. I mer enn 35 år har hun vært opptatt av, fascinert av, og dypt forankret i denne kunstformen som utviklet seg fra små, enkle snøfl ak til uvanlig store og svært komplekse bildeklipp. Hun er en av svært få i Europa som kan kutte på et så avansert teknisk og kunstnerisk nivå.

 

Velkommen til utstillingsåpning torsdag 11. oktober kl. 19.00 i Molde Kunstforenings lokaler.

 

Emneord: 
Kommune: