64 millonar kroner i driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar

Operaen i Kristiansund, her representert ved operasjef Line L. Andresen, får over 3,5 mill. kroner i driftstilskot i 2016. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.
Operaen i Kristiansund, her representert ved operasjef Line L. Andresen, får over 3,5 mill. kroner i driftstilskot i 2016. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune.
Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt 64 millionar kroner i driftstilskot til regionale organisasjonar og institusjonar i 2016.

Møre og Romsdal skal ha eit mangfaldig og kunnskapsrikt kulturliv, der aktivitetar og opplevingar, inkludering og folkehelse står sentralt.

–Det er gledeleg at vi kan styrke kulturlivet gjennom desse tilskota, og vi ser fram til fortsatt godt samarbeid med dei ulike organisasjonane og institusjonane i året som kjem, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen Wedlog Olsen.

Dei 64 millionane fordeler seg slik:

Driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar 
Operaen i Kristiansund3 593 000
Moldejazz3 111 000
Atlanterhavsparken3 155 000
IKA Møre og Romsdal2 365 000
Møre og Romsdal kunstsenter1 810 000
Reserveramme museum330 000
Stiftinga Geirangerfjord Verdsarv1 606 000
Stiftinga Kulturkvartalet1 500 000
Stiftinga Nordmøre museum5 225 000
Stiftinga Romsdalsmuseet7 685 000
Stiftinga Sunnmøre museum5 350 000
Teateret vårt8 260 000
VOFO - drift/sekretariat295 000
VOFO – rammetilskot studieorg.800 000
Sum driftstilskot - regionale kulturinstitusjonar45 085 000
  
Treårig driftstilskotskot: 
Barn og unge 
4H Møre og Romsdal100 000
Møre og Romsdal Natur og Ungdom10 000
Nordmøre Søndagsskolekrets10 000
Norges KFUK-KFUM Møre og Romsdal krins20 000
Norsk kulturskoleråd Møre og Romsdal20 000
Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund10 000
Romsdal Søndagsskolekrets10 000
Sunnmøre Krets av NSF (Norges Speiderforbund)10 000
Sunnmøre Søndagsskolekrets15 000
Friluftsliv og idrett 
Det frivillige skyttervesen - Mørekretsen97 000
Forum for natur og friluftsliv (FNF)210 000
Friluftsrådet for Ålesund og omegn210 000
Møre og Romsdal Idrettskrets (inkludert særkretsane)2 700 000
Naturvernforbundet i Møre og Romsdal56 000
Nordmøre og Romsdal friluftsråd210 000
Norges jeger- og fiskerforbund210 000
Turistforeningene i Møre og Romsdal215 000
Interesseorganisasjonar innan helse 
FFO, Møre og Romsdal335 000
Norsk forbund for utviklingshemma83 000
Møre og Romsdal Døveforening190 000
Norges Astma og Allergiforbund, MR60 000
Norsk Revmatikarlag, Møre og Romsdal54 000
LHL Møre og Romsdal61 000
Norges blindeforbund, MR50 000
Norges Handikapforbund, Nord Vest (NHF)112 000
Mental Helse Møre og Romsdal48 000
Norges Diabetesforbund, MR59 000
Kirkens SOS Møre og Romsdal138 000
Autismeforeningen Møre og Romsdal fylkeslag10 000
LPP Fylkesstyret Møre og Romsdal10 000
M&R Parkinsonforening10 000
Møre og Romsdal lydavis180 000
Kulturminneforvalting 
Storfjordens Venner30 000
Romsdal Sogelag15 000
Noregs Ungdomslag i Møre og Romsdal (NUMØR)50 000
Nordmøre Historielag10 000
Møre og Romsdal Folkemusikklag100 000
Møre og Romsdal Husflidslag/Husflidskonsulenten310 000
DIS-Møre og Romsdal12 000
Historiske spel 
Stiftinga Fru Guri av Edøy135 000
Lady Arbuthnot/Jazzåteatret125 000
Stiftinga Herøyspelet - Kongens Ring125 000
Stiftinga Giskespelet60 000
Festivalar 
Bjørnsonfestivalen360 000
Dei Nynorske festspela135 000
Fjord Cadenza70 000
Matfestivalen400 000
Momentium337 000
RaumaRock og Fjellfestivalen280 000
Vandrefestival140 000
Vårsøg-helga112 000
Ålesund Teaterfestival255 000
Biletkunst 
Nordic Light Photo Festival390 000
Vestlandsutstillinga130 000
Scenekunst 
Seanse – Senter for kulturproduksjon1 020 000
Litteratur 
Norsk Bibliotekforening avd Møre og Romsdal5 000
Norsk forfattersentrum, Midt-Norge kontoret60 000
Musikk 
Ensemble Dali82 000
Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal450 000
Indre Strøk Strykeorkester15 000
Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi500 000
Kristiansund symfoniorkester40 000
Midt-Norsk Jazzsenter84 000
Molde Domkirke61 000
Møre og Romsdal musikkråd390 000
Norges Korforbund Nordmøre13 000
Norges Korforbund Romsdal13 000
Norges Korforbund Sunnmøre25 000
Norges musikkorpsforbund, Nordvest485 000
Romsdalsorkesteret m.fl.25 000
Ålesund orkesterskole12 000
Ålesund symfoniorkester500 000
Diverse 

Filmutvikling (Vestnorsk Filmsenter,

Western Norway, Film Commision og

Filmfondet Fuzz)

1 800 000
Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan i M&R31 000
Møre og Romsdal bygdekvinnelag10 000
Norsk Pensjonistforbund300 000
Folkeakademiet Midt-Norge13 000
God helse-partnarskapen (folkehelsekoordinatorar)4 075 000
Treårige driftstilskot19 103 000
Totalt driftstilskot 64 118 000
Kommune: