Nettstaden for Kulturnett Møre og Romsdal blir avvikla i 2021.

Skjemdump frå nettsida i 2009.
Skjemdump frå nettsida i 2009.
Kulturnett sin nettstad som eigen sjølvstendig nettsideportal blir lagt ned frå og med 01.01.2021.

Årsaka til dette er mindre bruk av nettstaden som samla inngang til informasjon frå sektorane arkiv, bibliotek, museum og anna kulturhistorisk stoff. I den forbindelse vert òg Kulturkalenderen for Møre og Romsdal lagt ned. Avgjersla er tatt i samråd med Kulturdirektøren i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kulturdatabasar og registeroversikter som Kulturnett har direkte eller indirekte ansvar for å fylle med innhald, vert flytta til Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal sin nettstad https://www.ikamr.no/ . Dette arbeidet vil skje i løpet av 2021. Der vil du òg finne dei andre fylkeskommunale tenestene; FylkesFOTOarkivet, Fylkessenter for digitalisering (SEDAK) og Privatarkivordninga for Møre og Romsdal.

Vi takkar alle som har vore med å bidra til å fylle Kulturnett med innhald og ikkje minst dei som har nytta kulturhistorisk stoff på nettstaden!

Emneord: