Boklansering på Krona – Kurt Schwitters. «Merzhytta» i Norge, av Karin Hellandsjø

Merzhytta i Norge. Alle rettigheter: Karin Hellandsjø.
Merzhytta i Norge. Alle rettigheter: Karin Hellandsjø.
Onsdag 12.juni kl. 11.30 i Krona. Gjennom årtier var den gamle steinhytta på Hjertøyplassen oversett og sto til forfall. For folk flest var det ukjent at før krigen hadde en av Europas største moderne kunstnere sammen med familien utpekt den idylliske øya som sitt favorittsted i Norge. Den kunstneriske virksomheten satte raskt sine spor i den vesle hytta, og i dag over 80 år senere er restene etter Kurt Schwitters gjenstand for stor oppmerksomhet innen kunstverdenen. Nå er endelig boka «Merzhytta» i Norge kommet, en dokumentasjon på dette eventyret som begynte tidlig på 1930-tallet og som lever videre på ei øy i Romsdalsfjorden og på Romsdalsmuseet.

Som siste ledd i det omfattende forskningsprosjektet «Kurt Schwitters og Norge» lanseres nå en egen publikasjon om Merzhytta på Hjertøya, forfattet av Karin Hellandsjø. Hytta som på 1930-tallet ble omgjort til et kunstverk av Kurt Schwitters, et «Wunderkammer»; var et betydelig verk som ble en viktig del av Schwitters liv i Norge.

Som følge av redningsoperasjonen som ble gjennomført i perioden 2009-2016 er nå interiøret fra hytta bevart i en egen installasjon i Krona på Romsdalsmuseet, mens hytta i sommer igjen vil bli åpnet for publikum ute på Hjertøya.

Det er Romsdalsmuseet som har forvaltningsansvaret for Merzhytta og står som utgiver av den nye publikasjonen som vil bli lansert av forfatteren i museet

Boka som er utgitt med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Bergesenstiftelsen, vil senere i sommer bli presentert på et internasjonalt symposium i Hannover og på bokmessen i Frankfurt til høsten.

 

Kontaktpersoner: Karin Hellandsjø, 913 75 878, karin@kaheka.no

Romsdalsmuseet v/Hilde Stenmark Kvennes, 970 52 660, hilde@romsdalsmuseet.no

 

Karin Hellandsjø

KURT SCHWITTERS. «MERZHYTTA» i NORGE

Romsdalsmuseet 2019

152 s. 148 ill. Utgitt i norsk og engelsk utgave

Trykk EKH Grafisk

Distribusjon utenom museet: Teknisk Industri

 

Emneord: 
Kommune: