Stor sommerutstilling i KHÅK Kunsthall

Survival of the fittest. Alle rettigheter: Nadia Plesner.
Survival of the fittest. Alle rettigheter: Nadia Plesner.
Alle rettigheter: Henrik Godsk.
Alle rettigheter: Henrik Godsk.
Alle rettigheter: Kirsa Andreasen.
Alle rettigheter: Kirsa Andreasen.
Alle rettigheter: Trine Røssevold.
Alle rettigheter: Trine Røssevold.
Velkommen til utstillingsåpning av sommerens store gruppeutstilling, Horisont, lørdag 15.juni kl. 13.00. I denne utstillingen stiller 6 norske og 6 danske kunstnere ut sine horisonter. Utstillingen er et samarbeid mellom den danske kuratoren Klaus Mortensen og KHÅK Kunsthall.

 

I Norge er Klaus Mortensen er mest kjent for det tette samarbeidet med vår store kunstner Kjell Nupen. Sammen jobbet de for å skape gode samarbeid og knytte kontakter mellom landegrense-ne Norge-Danmark, med kunsten som utgangspunkt. Inspirasjonen for utstillingen Horisont er hentet fra dette samarbeidet, og noen av Nupens arbeider blir å se i utstillingen, som et symbol på brobyggingen over horisonten til nabolandet i sør.

Kurator Klaus Mortensen ankommer Ålesund onsdag 12.juni på kveldstid og er tilgjengelig for presse torsdag og fredag i KHÅK Kunsthall. Ta gjerne kontakt med oss for intervju eller annen informasjon. Flere av kunstnerne vil være til stede ved åpningen av utstillingen.

Horisonten er det fjerneste referansepunktet det menneskelige blikket kan fange. Vi kan aldri se lengre, derfor er den også en begrensning. Horisonten kan aldri nås, vi kan aldri stå på den eller nærme oss den. Rykker vi tettere på, rykker den lengre bort. Den er på sitt vis uoppnåelig. Hori-sonten er derfor også det som skiller oss fra det vi ikke kan se, en grense mellom oss og det som ligger bakom. Samtidig er den en markør. Det er her jorden opphører og himmelen begynner.

 

UTSTILLERE

Roald Andersen

Marius Amdam

Trine Røssevold

Christopher Rådlund

Henrik Kleppe

 

Rune Elgaard

Henrik Godsk

Camilla West

Jacob Brostrup

Nadia Plesner

Kirsa Andreasen

Gunhild Rudjord

Emneord: 
Kommune: