Magnhild Opdøl – An uneasy dream 8.oktober - 7. november 2015!

An uneasy dream. Alle rettigheter: Magnhild Opdøl.
An uneasy dream. Alle rettigheter: Magnhild Opdøl.
Magnhild Opdøls arbeider berører temaer som natur og naturressurser, verdisystemer, representasjon, og makt. Opdøl lar seg ofte inspirere av filmskaperen David Lynch og hun bruker scener fra hans filmer og serier som referansepunkt i arbeidet frem mot ferdige verk. På samme måte som Lynch ønsker kunstneren å skape noe som er gjenkjennelig men uforståelig, en ubehagelig men likevel vakker atmosfære. En følelse av at det er flere fortellinger som blir fortalt samtidig og at det avhenger av betrakterens tolkning hvordan man ser det.

Opdøl er allsidig når det gjelder hvilke teknikker hun benytter seg av, og jobber med både tegning, maleri, skulptur, fotografi, installasjon og video. Likevel kommer hennes fokus på materialitet og hvilken rolle naturen spiller for oss mennesker til syne på tvers av mediumet som benyttes. Kunstneren er fascinert av at ting ikke er reversible, slik ser hun også på sin kunstneriske utvikling. Hver utstilling leder inn i en ny fase og hun kan ikke annet enn å bevege seg med den.

I utstillingen på Møre og Romsdal kunstsenter vil hun vise arbeider som springer ut fra en interesse i hva som kommer etter at noe har skjedd. Å fange et øyeblikk eller ett avtrykk før det forsvinner kan karakteriseres som noe av kjernen i Opdøls prosjekt. I denne utstillingen fokuserer hun også på selve prosessen som kunstneren går gjennom på veg mot et ferdig verk. Hun viser sine feil og mangler, sine løgner og selvbedrag, som i skulpturen som består av en haug med bøker hun stadig refererer til i samtaler og arbeider, men faktisk ikke har lest. I ett av verkene setter hun også fokus på den rent praktiske siden ved det å jobbe som kunstner, og hvilken verdi det kunstneriske arbeidet tillegges. En nylig undersøkelse viser at visuelle kunstnere i motsetning til andre grupper i arbeidsmarkedet har hatt en nedgang i inntekt for kunstnerisk arbeid siden 2006. Opdøl ønsker med sitt verk å belyse nettopp denne problematikken som er en reel utfordring ved det å være visuell kunstner i Norge i dag.

Magnhild Opdøl (1980) er fra Ålvundeid og jobber for tiden i Jacob Weidemanns atelier i gjesteboligen Ringsveen på Lillehammer. Siden hun fullførte en MA in Visual Art ved National College of Art and Design i Dublin i 2007 har hun stilt ut i en rekke gallerier i Norge og internasjonalt. Noen av hennes siste separatutstillinger inkluderer Galleri LNM, Oslo, Buskerud Kunstsenter (2014), Butler Gallery, Irland, Haugesund Billedgalleri, Akershus Kunstsenter og West Cork Arts Centre, Irland, (2013), Tegnerforbundet, Oslo og Kunstmuseet KUBE, Ålesund (2012). Opdøl er også representert i flere offentlige og private samlinger.

 

Magnhild Opdøl ble tildelt Møre og Romsdal fylkeskommunes kunstnerstipend for 2015.

Emneord: 
Kommune: