Marthe Aune Eriksen - Utstillingsåpning torsdag 16. januar klokka 19.00

Jordhamn. Fotograf: Marthe Aune Eriksen
Jordhamn. Fotograf: Marthe Aune Eriksen
Marthe Aune Eriksen jobber innenfor et minimalistisk fotografisk uttrykk, og legger i sitt kunstnerskap særlig vekt på å utforske randsonen mellom by og periferi. Bildene hennes strekker seg utover det dokumentariske fotografiet, og danner strengt formale komposisjoner der teksturen i motivet fremtrer som en ny og annerledes visuell arkitektur. De fotografiske seriene skaper med sitt neddempede uttrykk en nærmest meditativ opplevelse, og viser oss skjønnheten ved disse stedene som er så velkjente, men som samtidig føles fremmede.

 

Motivkretsen hennes er hentet fra det vi ofte anser som trivielle steder, og bildene viser områder, fasader og byrom som sjelden fanger vår oppmerksomhet. De er tatt nær forsteder eller mindre industriområder, mot skogholt eller langs med hovedfartsårer, og viser øde veikryss, etterlatte bygningselementer, bortkjørt kratt, hauger av stein og sand, eller andre markører for byens opphør.

I hennes seneste serier ser bildene ut til å vise øde landskaper og urørt natur, felles for landskapene er imidlertid at de alle er resultat av menneskelig aktivitet. Bildene viser funksjonsløse områder hvor mye er påbegynt men lite er fullendt, hvor prosjekter har strandet og visjoner forlist. Nyere kulturlandskap som befinner seg i et nærmest permanent mellomrom eller glemsel, et mellomrom man oftest kun passerer på veg mot et annet forutbestemt mål. Områder nærmest usynlige i all sin tilstedeværelse.

I utstillingen på Møre og Romsdal kunstsenter vil Aune Eriksen vise arbeider tatt rundt om i Norden de seneste årene; i Øresundsregionen, på Øland, på Vestlandet, i Trøndelag, og langs Jyllands vestkyst.

Marthe Aune Eriksen er født 1975 og utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole i Oslo hvor hun ble uteksaminert 2003. Hun har en rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg, har gjort utsmykninger, er offentlig representert og har mottatt en rekke større stipend.

Fra 2003 har Eriksen vært bosatt i Malmö hvor hun foruten egen virksomhet har arbeidet som kurator, produsent og kunstformidler.

Utstillingsåpning torsdag 16. januar klokka 19.00.

Emneord: 
Kommune: