Jarle Sanden

Hilde Stenmark Kvennes og Jarle Sanden foran Chateau-hagen i Molde. Fotokjelde: Romsdalsmuseet.
Hilde Stenmark Kvennes og Jarle Sanden foran Chateau-hagen i Molde. Fotokjelde: Romsdalsmuseet.
Romsdalsmuseets direktør Jarle Sanden varslet styret i 2017 om at han vil gå av ved oppnådd aldersgrense i løpet av 2018.

Jarle Sanden har vært direktør ved museet fra 1994. Han ble ansatte i sin første faste stilling ved museet i 1980, som avdelingsleder med ansvar for Fiskerimuseet.

Men Jarle Sanden startet sin »løpebane» ved museet allerede i barneårene, som danser i leikarringen, og han fortsatte som omviser på museet som skoleelev og student.

I noen perioder har han hatt permisjon, i en periode for å fungere som reiselivssjef i Molde i ett år, i andre perioder for å fungere som konsulent i fylkeskommunens kulturavdeling.

Slik styret ser det har det i denne perioden på nesten 25 år med Jarle Sanden som Museumsdirektør vært en god utviklingsperiode og en sterk vekst for Romsdalsmuseet både når det gjelder samlingene, publikumstilbudet og publikumsbesøket, som i sum har befestet museets plass i det regionale kulturbildet

Styret vil lyse ut stillingen som ny direktør umiddelbart. Målet er at ny direktør er på plass i løpet av året.

 

Molde 15. januar

Anders Talleraas

Styreleder Romsdalsmuseet

Emneord: 
Kommune: