1,2 millioner kulturhistoriske objekter kan gå tapt i norske museer

Oppbevaringsforholdene på norske museer varierer. Her fra magasinene på Romsdalsmuseet. Foto: Kulturrådet
Oppbevaringsforholdene på norske museer varierer. Her fra magasinene på Romsdalsmuseet. Foto: Kulturrådet
Direktør Kristin Danielsen Foto: Ilja Hendel
Direktør Kristin Danielsen Foto: Ilja Hendel
Mer enn en tredjedel av museenes kulturhistoriske objekter står i fare for å gå tapt, og det er store etterslep på digitalisering. – Det er fortsatt langt igjen før alle gjenstander i norske museer er godt bevart, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen. – Her har museene en stor jobb å gjøre, og de trenger hjelp til å gjennomføre den.

Norske museer – sett bort fra universitetsmuseene – forvalter nærmere 3,2 millioner kulturhistoriske objekter. Anslagsvis 36 % av disse objektene oppbevares i dag under dårlige eller ikke tilfredsstillende forhold, ifølge museenes egne vurderinger.

– Det betyr at 1,2 millioner gjenstander og kunstverk i museene våre kan gå tapt dersom det ikke tas grep, sier Kristin Danielsen. Det utgjør mer enn en tredjedel av de kulturhistoriske objektene i norske museer. – Oppbevaringsforhold og digitalisering er deler av museumssvirksomheten som bør løftes i en tid der publikumstjenestene må begrenses. Og her er det store behov, sier Danielsen.

De kunsthistoriske samlingene har langt bedre forhold. Likevel oppgir museene at 14 % av samlingene har dårlige eller ikke tilfredsstillende forhold. Det betyr at mer enn 90 000 kunstverk står i fare for å forringes og etter hvert ødelegges. – Det er fortsatt langt igjen før alle gjenstander i norske museer er godt bevart, sier Danielsen

Gjenstander i digitalt mørke

Kulturrådets museumsstatistikk viser at en stadig større andel av gjenstandssamlingene blir registrert, digitalisert og publisert på nett. Ved utgangen av 2019 var 63 % tilfredsstillende registrert, 42 % digitalisert og 25 % publisert.

– Det er positivt at vi ser en økning, men det er uakseptabelt at så mye av gjenstandsmaterialet fortsatt ligger i det digitale mørket. Det har store konsekvenser for museenes evne til å drive bærekraftig, og det fratar publikum muligheten til å oppleve de samlingene som nødvendigvis må bevares i magasiner og ikke kan stilles ut, sier Danielsen.

Nasjonalbiblioteket og Arkivverket satser nå på digitalisering og digitale tjenester for museene. Disse satsingene vil bidra til digitalisering av museenes foto, arkiv og audiovisuelle samlinger. Men det er gjenstandssamlingene som er mest ressurskrevende å digitalisere.

– I dag forventes museene å løse digitalisering av gjenstandssamlingene innenfor sine normale driftsbudsjetter, sier Danielsen. – Men dette er en oppgave som vil kreve økte bidrag fra fellesskapet. Her har museene en stor jobb å gjøre, og de trenger hjelp til å gjennomføre den.

 

Svak nedgang i antall besøk

Museumsstatistikken for 2019 viser et totalt besøkstall på 10,6 millioner, en nedgang på 300 000 sammenliknet med 2018. Samtidig innebar stengningen av Nasjonalgalleriet i januar 2019 alene en nedgang på mer enn 450 000 besøk.

De totale inntektene i museene var i 2019 på 5,84 mrd. kroner, mot 5,44 mrd. året før. Ordinært offentlig driftstilskudd utgjorde i 2019 64 % av inntektene, egeninntekten 29 %, mens de siste 7 % kom i form av andre offentlige tilskudd. Det er omtrent som året før, da egeninntektene var på 30 % og ordinært offentlig driftstilskudd utgjorde 64 %. Museenes samlinger fortsetter å vokse og teller nå, blant annet, 5052 kulturhistoriske bygninger, mer enn 23 mill. gjenstander (deriblant arkeologiske, naturhistoriske, kulturhistoriske og kunsthistorisk) og nærmere 39 mill. fotografier.

Museumsstatistikken samles inn av Kulturrådet og hovedtallene utgis av Statistisk sentralbyrå. Kulturrådet vil presentere en mer detaljert museumsstatistikk etter sommeren.

Se alle tallene hos SSB her

Se hele artikkelen her; https://www.kulturradet.no/museumsutvikling/vis-artikkel/-/1-2-millioner-kulturhistoriske-objekter-kan-ga-tapt-i-norske-museer

Emneord: 
Kommune: