Fortida i 3D for framtida!

Edøy gamle kirke. Fra nordøst.
Edøy gamle kirke. Fra nordøst.
Edøy gamle kirke. Framover mot koret.
Edøy gamle kirke. Framover mot koret.
Kulisteinen.
Kulisteinen.
Den 22. - 24. oktober får Smøla besøk av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og arkeologer fra Møre og Romsdal fylke. De skal skanne Edøy gamle kirke. Kirkebygget er fra 1100-tallet og vil nå bli foreviget i 3D, i detalj, i full størrelse både utvendig og innvendig.

 

I tillegg til arkeologer og teknologer som skanner kirken, kommer også to forfattere og en manusutvikler som skriver om rollen Smøla spiller i etableringen av Norge for tusen år siden. Kulisteinen og steinkirkene langs kysten, spilte en veldig viktig rolle i kristningen av Norge og blir et ledd i den store fortellingen om Norge frem til feiringen i 2030, om tolv år.

Prosjektet er en del av et større satsningsområde Smøla Nærings- og Kultursenter engasjerer seg i, i samarbeid med bl. a Møre og Romsdal fylkeskommune, Kystpilegrimsprosjektet og andre aktører. 

«Vi har stor tro på å vise frem vår historie og kulturminner ved hjelp av digitale verktøy», sier kulturrådgiver i Smøla Kommune Laila Skaret.  «Vi ønsker å bevisstgjøre en oppvoksende generasjon om vår historie og kulturarv. Det er få som vet at Edøy og Kuli på Smøla var et maktsenter i vikingtid og middelalder, og ikke minst at Edøy og Kuli inneholder viktige kulturminner i forbindelse med etableringen av Norge. 

Videre sier hun at: «Det er den store historien vi ønsker å vise frem med dette prosjektet, og vi ønsker å nå ut til nye generasjoner» Ikke minst er det viktig å komme på banen i formidlingen av Kulisteinen, Edøy gamle Kirke og Edøystjernas rolle mot feiringen av Norge 1000-år» 

 

FRAMTIDEN OG TEKNOLOGIEN

Teknologien utvikler seg raskt og de unge er fortrolige med digitale medier. De forventer at det meste er tilgjengelig på nett og at læring foregår på digitale plattformer. Nye teknologier som AR, VR og mobile applikasjoner har et stort potensiale i seg når det gjelder både å lære og å oppleve vår historie og kulturarv. 

Teknikken som brukes når man skanner Edøy gamle Kirke for å få frem en realistisk 3D modell, heter fotogrammetri. En rekke bilder tas ved hjelp av kamera festet på en drone. Tusenvis av bilder tas fortløpende og til sammen danner de en 3D modell helt lik den virkelige Edøy gamle Kirke. Å skanne Edøy gamle Kirke og få den tilgjengeliggjort digitalt som 3D modell, er en del av et større prosjekt som handler om å formidle våre kulturminner på, - og å gjøre kulturskattene tilgjengelig på flere digitale plattformer for et større publikum. 

«Det er spennende å løfte frem Edøy gamle Kirke som en karakteristisk kirke i stein - i tiden da kristningen av Norge var på det mest intense. Dette er Kirker som ikke har fått like stor oppmerksomhet som stavkirkene på innlandet og det er på tide vi fokuserer på disse nå», sier arkeolog Kristoffer Dahle fra M&R fylkeskommune.

 

EN VIKTIG STEIN

Den mest kjente kulturskatten på Smøla er Kulisteinen og den finnes allerede tilgjengelig som 3D modell. Steinen er en del av Norges dokumentarv og står på Unescos verdensarvliste. Dette er en bauta med runeskrift og benevnes som Norges dåpsattest fordi det er første gang vi kjenner til at navnet "Noreg" er brukt i en inskripsjon på norsk jord. I dag befinner steinen seg i original form på Vitenskapsmuseet i Trondheim, den er nå skannet og kan studeres på nettet og er tilgjengelig for alle interesserte runer-tolkere, historikere og forskere fra hele verden. 

«Vi ser at interessen for steinen er sterkt økende og frem mot 1000-årsjubileet vil vi at den skal bli en ekte «kjendis»» sier Laila Skaret.

Etter skanning av Kulisteinen og Edøy Gamle Kirke, er neste skritt å få løftet et mindre kjent kulturminne, Edøystjerna. Den er datert til ca 200-800 e.Kr. Edøystjerna er en steinsetting med tre armer og med en diameter på åtte meter, avdekket i 2006 før oppstart med bygging av Gurisentret på Edøy. Den gang ble den avfotografert og dekket til igjen for at den ikke skulle forvitre. Dermed er den utilgjengelig for publikum. Nå har vi mulighet til å lage en tro kopi i 3D og vise den frem. Her kommer den nye teknologien til sin absolutte rett. Publikum kan oppleve kulturskatter som ligger skjult under jorden.

«Det er ikke alt for langt frem i tid før historien om Edøy gamle Kirke kan oppleves  i 3D. Du kan bevege deg inn i kirka og se utviklingen fra den ble bygget, når den brant og endringer frem til i dag. Kanskje et spill handler om å få slukket den store brannen i 1887 og bygge kirka opp igjen. Videre kan du se Kulisteinen med runeinskripsjoner på nært hold i 3D. Du kan skrive dine egne runer og få den printe ut en liten skulptur i 3D - din personlige suvenir. Alt dette er fantastiske muligheter den nye teknologien gir.» sier Heidi Rognskog som er engasjert i prosjektet og har lang erfaring med framtidens teknologi som forsker og innovatør i Telenor . 

 

DIGITAL FORMIDLING ER FREMTIDEN

Internasjonalt benevnes denne type formidling av kulturminner for «Digital Heritage». Utvikling av droneteknologi med høyoppløselige bilder og kraftige datamaskiner som takler sanntids 3D grafikk, gjør at teknologien kan tas i bruk i arkeologisk arbeid, forskning og formidling. Digital formidling er fremtiden både når det gjelder læring til en oppvoksende generasjon, - og ikke minst formidling til turister og tilreisende. 

HISTORIER Å FORTELLE

Smøla ønsker å innta en aktiv rolle i ny formidling av historie og kulturminner. Nå rettes blikket framover og arbeidet på Smøla knyttes opp mot det nasjonale 1000-årsjubileet i 2013. Da vil hele nasjonen feire innføringen av kristendommen og da er målet for Smøla at Edøy og Kuli inngår som viktige steder og en del av den store fortellingen.   

Frem mot 1000-års feiringen vil en rekke forskere og historikere engasjeres i den historiefortellingen. Smøla har opprettet kontakt med historieforteller og forfatteren Arne Berggren som selv vil komme å se hvor Kulisteinen stod nå på mandag. Han skriver om Olav den Hellige og etterfølger hans linjer som fører oss over nesten hele kloden. «Vi har vanskeligheter med å forstå hvor viktig Olav er, og for hvor mange. Hva skjedde på Moster og hva skjedde på Stiklestad? Dette angår oss fortsatt. Å besøke Edøy er et ledd i å samle trådene i et prosjektsamarbeid mellom turistnæringen, spill og tv-industrien og kulturminnevernet. Dette er ganske ambisiøse greier og det er et stykke frem, men vi er på vei»,  sier forfatter og produsent Arne Berggren som gleder seg stort til å se stedet der Kulisteinen stod. 

Mona Renate Ringvej skriver bok om Norges historie gjennom tusen år. Her spiller Kulisteinen en veldig viktig rolle. Hun vil også komme til Smøla på mandag. «Spesielt vil første kapittel i boken, hvor overgangen fra hedendom til Kristendom og etableringen av et rikskongedømme,  være et bærende element»,sier Ringvej. «Her er Kulisteinen bokstavelig talt en kilde der det står skrevet i stein at Norge ble et rike og at det var kristnet kort etter Olavs død. Dette bekrefter steinen, og det er en helt unik kilde som kommer til å få det avgjørende ordet i fortellingen om Norge frem mot feiringen i 2030.»

Smøla inviterer pressen til Edøya mandag 22. oktober kl.14.00. Vi møtes på Gurisentret.

 

Kontaktpersoner:

Laila Skaret:97986532

Heidi R.Mella: 97033345

Emneord: 
Kommune: