Sju verneverdige fartøy får til saman 1 000 000 kroner

Slukk 2. Foto: Slukkens venner.
Slukk II. Foto: Slukkens venner.
-Vi er godt nøgde med at vi kan dele ut tilskot til sju fartøy som alle har ein viktig kulturhistorisk verdi for fylket vårt. Vi legg vekt på fartøy som allereie er verna, og har eit godt støtteapparat ikring seg. Samstundes er det viktig at tiltaka er realistiske og gjennomførbare, seier Marit Nerås Krogsæter, leiar i kultur- og folkehelseutvalet.

Dette er tredje gong fylkeskommunen køyrer denne ordninga som er eit samarbeid med Riksantikvaren. Fylkeskommunen og Riksantikvaren bidreg med halve tilskotsummen kvar, slik at den totale summen for 2018 blir 1 000 000. Av totalt ni søkarar har sju fått tilskot til istandsetting og vedlikehaldstiltak.

Desse har fått tilskot: 

Namn på fartøyetByggeår og funksjonKommuneTildelt kroner

 

M/S Polarstar

1947 / SelfangstskuteHareid150 000
S/B Sundbåten Rappsundbåt frå 1958 - 2014Kristiansund70 000

 

Slukk II

1938 / Brann-sprøyteKristiansund379 000
M/S Hindholmen1916, fiskefartøyØrsta115 000

D/S Thorolf

 

1910 / agentbåtÅlesund120 000
M/K Svanen1937 / ReketrålarAure16 000

RS76 G.Unger Vetlesen

 

1968 / Rednings-skøyte

 

Kristiansund150 000
Emneord: 
Kommune: