47,4 millioner til 111 musikkfestivaler

Tons of Rock i Halden er en av de nye festivalene som får festivalstøtte i 2015. Her fra festivalen i 2014. Foto: Terje Dokken/Metal Hammer Norway
Tons of Rock i Halden er en av de nye festivalene som får festivalstøtte i 2015. Her fra festivalen i 2014. Foto: Terje Dokken/Metal Hammer Norway
Kulturrådet har fordelt til sammen 47,4 millioner kroner til 111 musikkfestivaler for 2015. Tons of Rock i Østfold, Smieøyafestivalen i Telemark og Livestock-festivalen i Hedmark får støtte fra festivalordningen for første gang.

 

Årets tildeling til musikkfestivaler er klar. Kulturrådet har i høst behandlet 157 søknader til musikkfestivaler, med en samlet søknadssum på ca. 114 millioner kroner. 98 festivaler har fått til sammen 46,5 millioner kroner i støtte fra festivalordningen. I tillegg har 13 mindre festivaler og arrangører fått støtte fra musikkarrangørordningen.

Oslo internasjonale kirkemusikkfestival har, i tillegg til 1,6 millioner i festivaltilskudd fra Kulturrådet for 2015, fått et øremerket tilskudd, direkte fra Stortinget, på to millioner kroner. Det gjør at denne festivalen har det høyeste tilskuddet på festivalordningen i 2015.

- Vi er godt fornøyde med årets tildelingsrunde. Festivalene er, sammen med helårsarrangøren, en av de viktigste aktørene i arbeidet med å spre musikk i alle sjangre over hele landet både for musikere, artister og publikum, sier nestleder i Kulturrådet og leder av Musikkutvalget for arrangørstøtte, Arnfinn Bjerkestrand.

Syv nye festivaler

Syv nye festivaler har blitt prioritert inn på ordningen for 2015. Blant disse finner vi Livestock-festivalen i Hedmark, Smieøyafestivalen i Telemark og Tons of Rock i Østfold, som får festivalstøtte fra Kulturrådet for første gang.

14 festivaler har fått økning i støtten sammenlignet med 2014. Bergenfest i Hordaland og Månefestivalen i Østfold har fått 100 000 kroner i økt støtte. I sistnevnte tilfelle en 100 % økning fra tidligere. Økninger på 75 000 kroner er gitt til Blues in Hell i Nord-Trøndelag, Kalottspel i Troms, Maijazz i Rogaland og Pstereo i Sør-Trøndelag. I tillegg er det gitt syv økninger på 50 000 og én på 30 000 kroner.

Fagutvalget har også gitt støtte til fire festivaler for 2016. Dette gjelder All Ears i Oslo, Nordland Musikkfestuke, Nordlysfestivalen i Troms og Trænafestivalen i Nordland.

Liten vekst i ordningen

- Det har de siste par årene vært liten vekst i ordningen, noe som har gjort det utfordrende for Arrangørutvalget å møte de behovene festivalene har, og dynamikken i arrangørfeltet. Det øker behovet for å kunne se hele feltet i sammenheng for å bedre få en oversikt over hvilke tiltak som er gir best kunstneriske resultater. Fagutvalget har derfor besluttet å hente midler fra musikkarrangørordningen for å gi støtte til noen mindre festivaler og andre arrangementer som faller utenfor festivalordningen, sier Bjerkestrand.

I alt er det i festivalbehandlingen gitt rundt 900 000 kroner til 13 festivaler og arrangementer i ekstra tilskudd fra støtteordning for musikkarrangører.

Her finner du tildelingslisten til musikkfestivaler.

Her finner du oversikt over festivalene som har fått støtte fra arrangørordningen.

Her finner du en samlet oversikt over alle festivalene som har fått støtte for 2015.

Her finner du en samlet oversikt over alle festivalene som har fått støtte for 2015, sortert på fylke.

Her finner du søkerlisten.

Emneord: