Hjørundfjordstipendet 2013

kunstnadstipend
Hjørundfjordstipendet 2013. Fotokjelde: Galleri Bjørk
Hjørundfjordstipendet er eit nyetablert kunstnarstipend for profesjonelle kunstnarar. Søknadsfrist 30. april 2012.

Hjørundfjordstipendet er eit nyetablert kunstnarstipend for profesjonelle kunstnarar.  Stipendet utgjer 20 000,- kroner per i dag, og er eit samarbeid mellom Ørsta kommune og Galleri Bjørk.

Kunstnaren som får tildelt stipendet er velkomen til eit opphald i Kunstnarbustaden på Bjørke i Hjørundfjorden med påfølgjande utstilling i tunet sommaren 2013.   

Send inn søknad med CV, presentasjon av eige arbeid og med grunngjeving kvifor du ønskjer å vere Hjørundfjordkunstnaren 2013.   

For fleire opplysingar; kontakt@galleribjork.no/ 91108846

 Galleri Bjørk
Bakketunet
6190 BJØRKE

Emneord: 
Kommune: